You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

templategroup.massadd

Beschrijving

object templategroup.massadd(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om tegelijkertijd meerdere gerelateerde objecten toe te voegen aan alle opgegeven sjabloongroepen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van de typen Admin en Super admin. Toestemming om de methode op te roepen kan worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters bevattend de IDs van de sjabloon groepen die bijgewerkt moeten worden en de objecten die aan alle sjabloon groepen toegevoegd moeten worden.

De methode accepteert de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
groups object/array Sjabloon groepen die bijgewerkt moeten worden.

De sjabloon groepen moeten de eigenschap groupid gedefinieerd hebben.

Parameter gedrag:
- vereist
templates object/array Sjablonen die aan alle sjabloon groepen toegevoegd moeten worden.

De sjablonen moeten de eigenschap templateid gedefinieerd hebben.

Parameter gedrag:
- vereist

Retourwaarden

(object) Geeft een object terug met de ID's van de bijgewerkte sjabloongroepen onder de eigenschap groupids.

Voorbeelden

Sjablonen toevoegen aan sjabloon groepen

Voeg twee sjablonen toe aan sjabloon groepen met IDs 12 en 13.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "templategroup.massadd",
      "params": {
        "groups": [
          {
            "groupid": "12"
          },
          {
            "groupid": "13"
          }
        ],
        "templates": [
          {
            "templateid": "10486"
          },
          {
            "templateid": "10487"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "12",
          "13"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CTemplateGroup::massAdd() in ui/include/classes/api/services/CTemplateGroup.php.