You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

> Sjabloon groep object

De volgende objecten hebben direct betrekking op de templategroup API.

Sjabloon groep

Het sjabloon groep object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Omschrijving
groupid string ID van de sjabloon groep.

Eigenschap gedrag:
- alleen-lezen
- vereist voor bijwerkingsoperaties
name string Naam van de sjabloon groep.

Eigenschap gedrag:
- vereist voor aanmaakoperaties
uuid string Universeel uniek identificatienummer, gebruikt om geïmporteerde sjabloon groepen te koppelen aan reeds bestaande. Wordt automatisch gegenereerd indien niet opgegeven.