You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

token.create

Beschrijving

object token.create(object/array tokens)

Deze methode maakt het mogelijk om nieuwe tokens aan te maken.

Alleen gebruikers met het type Superadmin mogen tokens beheren voor andere gebruikers.

Een door deze methode aangemaakt token moet ook worden gegenereerd voordat het bruikbaar is.

Parameters

(object/array) Tokens om te maken.

De methode accepteert tokens met de standaard tokeneigenschappen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de gemaakte tokens bevat onder de eigenschap tokenids. De volgorde van de geretourneerde ID's komt overeen met de volgorde van de doorgegeven tokens.

Voorbeelden

Maak een token

Maak een ingeschakeld token dat nooit verloopt en authenticeert de gebruiker van ID 2.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "token.create",
      "params": {
        "name": "Your token",
        "userid": "2"
      },
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "tokenids": [
          "188"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Create a disabled token that expires at January 21st, 2021. This token will authenticate current user.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "token.create",
      "params": {
        "name": "Your token",
        "status": "1",
        "expires_at": "1611238072"
      },
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "tokenids": [
          "189"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CToken::create() in ui/include/classes/api/services/CToken.php.