You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

usermacro.updateglobal

Beschrijving

object usermacro.updateglobal(object/array globalMacros)

Met deze methode kunnen bestaande globale macro's worden bijgewerkt.

Deze methode is alleen beschikbaar voor het gebruikerstype Superbeheerder. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zien Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Globale macro-eigenschappen to be bijgewerkt.

De eigenschap globalmacroid moet worden gedefinieerd voor elke globale macro, alles andere eigenschappen zijn optioneel. Alleen de doorgegeven eigenschappen worden bijgewerkt, blijven alle andere ongewijzigd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de bijgewerkte global macro's onder de eigenschap globalmacroids.

Voorbeelden

Het wijzigen van de waarde van een globale macro

Verander de waarde van een globale macro naar "public".

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usermacro.updateglobal",
      "params": {
        "globalmacroid": "1",
        "value": "public"
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "globalmacroids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CUserMacro::updateGlobal() in ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php.