You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

1 Ceph plugin

Overzicht

In dit gedeelte worden de parameters vermeld die worden ondersteund in de Ceph Zabbix-agent 2 configuratiebestand voor plug-ins (ceph.conf). Let daar op:

  • De standaardwaarden weerspiegelen de processtandaarden, niet de waarden in de verzonden configuratiebestanden;
  • Zabbix ondersteunt configuratiebestanden alleen in UTF-8-codering zonder BOM;
  • Opmerkingen die beginnen met "#" worden alleen ondersteund aan het begin van de lijn.

Parameters

Parameter Mandatory Range Default Description
Plugins.Ceph.Default.ApiKey nee Standaard API-sleutel voor verbinding met Ceph; wordt gebruikt als er geen waarde is opgegeven in een item-sleutel of genoemde sessie.
Ondersteund sinds versie 6.4.3
Plugins.Ceph.Default.User nee Standaardgebruikersnaam voor verbinding met Ceph; wordt gebruikt als er geen waarde is opgegeven in een item-sleutel of genoemde sessie.
Ondersteund sinds versie 6.4.3
Plugins.Ceph.Default.Uri nee https://localhost:8003 Standaard-URI voor verbinding met Ceph; wordt gebruikt als er geen waarde is opgegeven in een item-sleutel of genoemde sessie.

Mag geen ingesloten referenties bevatten (ze worden genegeerd).
Moet overeenkomen met het URI-formaat.
Alleen https-schema wordt ondersteund; een schema kan worden weggelaten.
Een poort kan worden weggelaten (standaard=8003).
Voorbeelden: https://127.0.0.1:8003
localhost
Ondersteund sinds versie 6.4.3
Plugins.Ceph.InsecureSkipVerify nee false / true false Bepaalt of een http-client de certificaatketen en hostnaam van de server moet verifiëren.
Als true, accepteert TLS elk certificaat dat door de server wordt aangeboden en elke hostnaam in dat certificaat. In deze modus is TLS vatbaar voor man-in-the-middle-aanvallen (alleen voor testdoeleinden gebruiken).
Plugins.Ceph.KeepAlive nee 60-900 300 De maximale wachttijd (in seconden) voordat ongebruikte plug-inverbindingen worden gesloten.
Plugins.Ceph.Sessions.<SessionName>.ApiKey nee API-sleutel van genoemde sessie.
<SessionName> - definieer de naam van een sessie voor gebruik in item-sleutels.
Plugins.Ceph.Sessions.<SessionName>.User nee Gebruikersnaam van genoemde sessie.
<SessionName> - definieer de naam van een sessie voor gebruik in item-sleutels.
Plugins.Ceph.Sessions.<SessionName>.Uri nee Verbindingsreeks van een genoemde sessie.
<SessionName> - definieer de naam van een sessie voor gebruik in item-sleutels.

Mag geen ingesloten referenties bevatten (ze worden genegeerd).
Moet overeenkomen met het URI-formaat.
Alleen https-schema wordt ondersteund; een schema kan worden weggelaten.
Een poort kan worden weggelaten (standaard=8003).
Voorbeelden: https://127.0.0.1:8003
localhost
Plugins.Ceph.Timeout nee 1-30 globale time-out Time-out voor uitvoering van verzoeken (hoe lang te wachten tot een verzoek is voltooid voordat het wordt afgesloten).

Zie ook: