You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

5 MongoDB plugin

Overzicht

Dit gedeelte vermeldt de ondersteunde parameters in het configuratiebestand (mongo.conf) van de MongoDB Zabbix agent 2-plugin.

Dit is een laadplug-in die beschikbaar is en volledig beschreven wordt in het MongoDB plugin repository.

Merk op dat:

  • De standaardwaarden weerspiegelen de processtandaarden, niet de waarden in de meegeleverde configuratiebestanden;
  • Zabbix ondersteunt alleen configuratiebestanden in UTF-8 codering zonder BOM;
  • Opmerkingen die beginnen met "#" worden alleen ondersteund aan het begin van de regel.

Options

Parameter Description
-V --version Print the plugin version and license information.
-h --help Print help information (shorthand).

Parameters

Parameter Verplicht Bereik Standaard Omschrijving
Plugins.MongoDB.Default.Password nee Standaard wachtwoord voor verbinding met MongoDB; wordt gebruikt als er geen waarde is opgegeven in een item sleutel of benoemde sessie.
Ondersteund sinds versie 6.4.3
Plugins.MongoDB.Default.Uri nee Standaard URI voor verbinding met MongoDB; wordt gebruikt als er geen waarde is opgegeven in een item sleutel of benoemde sessie.

Mag geen ingebedde referenties bevatten (deze worden genegeerd).
Moet overeenkomen met het URI-formaat.
Alleen het tcp schema wordt ondersteund; een schema kan worden weggelaten.
Een poort kan worden weggelaten (standaard=27017).
Voorbeelden: tcp://127.0.0.1:27017, tcp:localhost, localhost
Ondersteund sinds versie 6.4.3
Plugins.MongoDB.Default.User nee Standaard gebruikersnaam voor verbinding met MongoDB; wordt gebruikt als er geen waarde is opgegeven in een item sleutel of benoemde sessie.
Ondersteund sinds versie 6.4.3
Plugins.MongoDB.KeepAlive nee 60-900 300 De maximale wachttijd (in seconden) voordat ongebruikte plug-in verbindingen worden afgesloten.
Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.Password nee Wachtwoord van benoemde sessie.
<SessionName> - definieer de naam van een sessie voor gebruik in item sleutels.
Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSCAFile nee
(ja, als Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSConnect is ingesteld op een van: verify_ca, verify_full)
Volledig pad naar een bestand dat de top-level CA-certificaten bevat voor peer certificaatverificatie, gebruikt voor versleutelde communicatie tussen Zabbix agent 2 en gecontroleerde databases.
<SessionName> - definieer de naam van een sessie voor gebruik in item sleutels.
Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSCertFile nee
(ja, als Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSConnect is ingesteld op een van: verify_ca, verify_full)
Volledig pad naar een bestand dat het agent certificaat of de certificaatketen bevat, gebruikt voor versleutelde communicatie tussen Zabbix agent 2 en gecontroleerde databases.
<SessionName> - definieer de naam van een sessie voor gebruik in item sleutels.
Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSConnect nee Versleutelingstype voor communicatie tussen Zabbix agent 2 en gecontroleerde databases.
<SessionName> - definieer de naam van een sessie voor gebruik in item sleutels.

Ondersteunde waarden:
required - vereist een TLS-verbinding;
verify_ca - verifieer certificaten;
verify_full - verifieer certificaten en IP-adres.

Ondersteund sinds plugin versie 1.2.1
Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSKeyFile nee
(ja, als Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSConnect is ingesteld op een van: verify_ca, verify_full)
Volledig pad naar een bestand dat de privésleutel van de database bevat, gebruikt voor versleutelde communicatie tussen Zabbix agent 2 en gecontroleerde databases.
<SessionName> - definieer de naam van een sessie voor gebruik in item sleutels.
Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.Uri nee Verbindingsreeks van een benoemde sessie.
<SessionName> - definieer de naam van een sessie voor gebruik in item sleutels.

Mag geen ingebedde referenties bevatten (deze worden genegeerd).
Moet overeenkomen met het URI-formaat.
Alleen het tcp schema wordt ondersteund; een schema kan worden weggelaten.
Een poort kan worden weggelaten (standaard=27017).
Voorbeelden: tcp://127.0.0.1:27017, tcp:localhost, localhost
Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.User nee Gebruikersnaam van benoemde sessie.
<SessionName> - definieer de naam van een sessie voor gebruik in

item sleutels.| |Plugins.MongoDB.System.Path|nee| | |Pad naar uitvoerbaar plug-in bestand.| |Plugins.MongoDB.Timeout|nee|1-30|globale time-out|Time-out voor uitvoering van verzoeken (hoe lang te wachten op voltooiing van een verzoek voordat het wordt afgesloten).|

Zie ook: