You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

7 Operator functies

Alle hier vermelde functies worden ondersteund in:

De functies worden vermeld zonder aanvullende informatie. Klik op de functie om de volledige details te zien.

Functie Beschrijving
between Controleer of de waarde behoort tot het opgegeven bereik.
in Controleer of de waarde gelijk is aan minstens één van de opgegeven waarden.

Functie details

Enkele algemene opmerkingen over functieparameters:

  • Functieparameters worden gescheiden door een komma
  • Uitdrukkingen worden geaccepteerd als parameters
between(waarde,min,max)

Controleer of de waarde behoort tot het opgegeven bereik.
Ondersteunde waarsetypes: Integer, Float.
Geeft terug: 1 - binnen bereik; 0 - anders.

Parameter:

  • waarde - de waarde om te controleren;
  • min - de minimale waarde;
  • max - de maximale waarde.

Voorbeeld:

between(last(/host/key),1,10)=1 #trigger als de waarde tussen 1 en 10 ligt
in(waarde,waarde1,waarde2,...waardeN)

Controleer of de waarde gelijk is aan minstens één van de opgegeven waarden.
Ondersteunde waarsetypes: Integer, Float, Character, Text, Log.
Geeft terug: 1 - indien gelijk; 0 - anders.

Parameter:

  • waarde - de waarde om te controleren;
  • waardeX - opgegeven waarden (stringwaarden moeten tussen dubbele aanhalingstekens staan).

De waarde wordt vergeleken met de opgegeven waarden als getallen, indien al deze waarden naar numeriek kunnen worden omgezet; anders worden ze als teksten vergeleken.

Voorbeeld:

in(last(/host/key),5,10)=1 #trigger als de laatste waarde gelijk is aan 5 of 10
       in("tekst",last(/host/key),last(/host/key,#2))=1 #trigger als "tekst" gelijk is aan een van de laatste 2 waarden

Zie alle ondersteunde functies.