You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

7 Distributie specifieke noties voor de setup van Nginx voor Zabbix

RHEL

Nginx is alleen beschikbaar in EPEL:

# dnf -y install epel-release

SLES 15

Bij SUSE Linux Enterprise Server 15 moet je php-fpm configureren (het pad naar het configuratiebestand kan iets variëren afhankelijk van de service pack):

cp /etc/php7/fpm/php-fpm.conf{.default,}
       cp /etc/php7/fpm/php-fpm.d/www.conf{.default,}
       sed -i 's/user = nobody/user = wwwrun/; s/group = nobody/group = www/' /etc/php7/fpm/php-fpm.d/www.conf