You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

11 proc.get parameters

Overzicht

Het item proc.get[<naam>,<gebruiker>,<opdrachtregel>,<modus>] wordt ondersteund op Linux, Windows, FreeBSD, OpenBSD en NetBSD.

De lijst van procesparameters die door het item worden geretourneerd, varieert afhankelijk van het besturingssysteem en de waarde van het 'modus'-argument.

Linux

Voor elk van de modi worden de volgende procesparameters geretourneerd op Linux:

modus=proces modus=draad modus=samenvatting
pid: PID pid: PID naam: procesnaam
ppid: ouder-PID ppid: ouder-PID processen: aantal processen
naam: procesnaam naam: procesnaam vsize: virtuele geheugengrootte
cmdline: opdracht met argumenten gebruiker: gebruiker (echt) waar het proces onder draait pmem: percentage van echt geheugen
gebruiker: gebruiker (echt) waar het proces onder draait groep: groep (echt) waar het proces onder draait rss: grootte van resident set
groep: groep (echt) waar het proces onder draait uid: gebruikers-ID data: grootte van gegevenssegment
uid: gebruikers-ID gid: ID van de groep waar het proces onder draait exe: grootte van codereeks
gid: ID van de groep waar het proces onder draait tid: thread-ID lib: grootte van gedeelde bibliotheken
vsize: virtuele geheugengrootte tname: naam van de thread lck: grootte van vergrendeld geheugen
pmem: percentage van echt geheugen cputijd_gebruiker: totale CPU-tijd (gebruiker) pin: grootte van vastgezette pagina's
rss: grootte van resident set cputijd_systeem: totale CPU-tijd (systeem) pte: grootte van paginatabelvermeldingen
data: grootte van gegevenssegment status: threadstatus grootte: grootte van procescode + gegevens + stacksegmenten
exe: grootte van codereeks contextschakelingen: aantal contextschakelingen stk: grootte van stacksegment
hwm: piekgrootte van resident set paginafouten: aantal paginafouten swap: gebruikte grootte van wisselgeheugen
lck: grootte van vergrendeld geheugen cputijd_gebruiker: totale CPU-tijd (gebruiker)
lib: grootte van gedeelde bibliotheken cputijd_systeem: totale CPU-tijd (systeem)
piek: piekgrootte van virtueel geheugen contextschakelingen: aantal contextschakelingen
pin: grootte van vastgezette pagina's threads: aantal threads
pte: grootte van paginatabelvermeldingen paginafouten: aantal paginafouten
grootte: grootte van procescode + gegevens + stacksegmenten
stk: grootte van stacksegment
swap: gebruikte grootte van wisselgeheugen
cputijd_gebruiker: totale CPU-tijd (gebruiker)
cputijd_systeem: totale CPU-tijd (systeem)
status: processtatus (transparant opgehaald uit procfs, lange vorm)
contextschakelingen: aantal contextschakelingen
threads: aantal threads
paginafouten: aantal paginafouten

BSD-gebaseerd besturingssysteem

Voor elk van de modi worden de volgende procesparameters geretourneerd op FreeBSD, OpenBSD en NetBSD:

modus=proces modus=draad modus=samenvatting
pid: PID pid: PID naam: procesnaam
ppid: ouder-PID ppid: ouder-PID processen: aantal processen
jid: ID van jail (alleen FreeBSD) jid: ID van jail (alleen FreeBSD) vsize: virtuele geheugengrootte
jname: naam van jail (alleen FreeBSD) jname: naam van jail (alleen FreeBSD) pmem: percentage van echt geheugen (alleen FreeBSD)
naam: procesnaam naam: procesnaam rss: grootte van resident set
cmdline: opdracht met argumenten gebruiker: gebruiker (echt) waar het proces onder draait grootte: grootte van proces (code + gegevens + stack)
gebruiker: gebruiker (echt) waar het proces onder draait groep: groep (echt) waar het proces onder draait tsize: grootte van tekst (code)
groep: groep (echt) waar het proces onder draait uid: gebruikers-ID dsize: grootte van gegevens
uid: gebruikers-ID gid: ID van de groep waar het proces onder draait ssize: grootte van stack
gid: ID van de groep waar het proces onder draait tid: thread-ID cputijd_gebruiker: totale CPU-tijd (gebruiker)
vsize: virtuele geheugengrootte tname: naam van de thread cputijd_systeem: totale CPU-tijd (systeem)
pmem: percentage van echt geheugen (alleen FreeBSD) cputijd_gebruiker: totale CPU-tijd (gebruiker) contextschakelingen: aantal contextschakelingen
rss: grootte van resident set cputijd_systeem: totale CPU-tijd (systeem) threads: aantal threads (niet ondersteund voor NetBSD)
grootte: grootte van proces (code + gegevens + stack) status: threadstatus stk: grootte van stacksegment
tsize: grootte van tekst (code) contextschakelingen: aantal contextschakelingen paginafouten: aantal paginafouten
dsize: grootte van gegevens io_read_op: aantal keren dat het systeem invoer moest uitvoeren fds: aantal bestandsdescriptors (alleen OpenBSD)
ssize: grootte van stack io_write_op: aantal keren dat het systeem uitvoer moest uitvoeren swap: gebruikte grootte van wisselgeheugen
cputijd_gebruiker: totale CPU-tijd (gebruiker) io_read_op: aantal keren dat het systeem invoer moest uitvoeren
cputijd_systeem: totale CPU-tijd (systeem) io_write_op: aantal keren dat het systeem uitvoer moest uitvoeren
status: processtatus (disk slaap/lopend/slapend/traceren stoppen/zombie/anders)
contextschakelingen: aantal contextschakelingen
threads: aantal threads (niet ondersteund voor NetBSD)
paginafouten: aantal paginafouten
fds: aantal bestandsdescriptors (alleen OpenBSD)
swap: gebruikte grootte van wisselgeheugen
io_read_op: aantal keren dat het systeem invoer moest uitvoeren
io_write_op: aantal keren dat het systeem uitvoer moest uitvoeren

Windows

Voor elk van de modi worden de volgende procesparameters geretourneerd op Windows:

modus=proces modus=draad modus=samenvatting
pid: PID pid: PID naam: procesnaam
ppid: ouder-PID ppid: ouder-PID processen: aantal processen
naam: procesnaam naam: procesnaam vmsize: virtuele geheugengrootte
gebruiker: gebruiker waar het proces onder draait gebruiker: gebruiker waar het proces onder draait wkset: grootte van proces werkset
sid: gebruikers-SID sid: gebruikers-SID cputijd_gebruiker: totale CPU-tijd (gebruiker)
vmsize: virtuele geheugengrootte tid: thread-ID cputijd_systeem: totale CPU-tijd (systeem)
wkset: grootte van proces werkset threads: aantal threads
cputijd_gebruiker: totale CPU-tijd (gebruiker) paginafouten: aantal paginafouten
cputijd_systeem: totale CPU-tijd (systeem) handles: aantal handvatten
threads: aantal threads io_read_b: IO-bytes gelezen
paginafouten: aantal paginafouten io_write_b: IO-bytes geschreven
handles: aantal handvatten io_read_op: IO-leesbewerkingen
io_read_b: IO-bytes gelezen io_write_op: IO-schrijfbewerkingen
io_write_b: IO-bytes geschreven io_other_b: IO-bytes overgedragen, anders dan lees- en schrijfbewerkingen
io_read_op: IO-leesbewerkingen io_other_op: IO-bewerkingen, anders dan lees- en schrijfbewerkingen
io_write_op: IO-schrijfbewerkingen
io_other_b: IO-bytes overgedragen, anders dan lees- en schrijfbewerkingen
io_other_op: IO-bewerkingen, anders dan lees- en schrijfbewerkingen