You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

13 Zabbix verzender dynamische koppelingsbibliotheek voor Windows

In een Windows-omgeving kunnen applicaties gegevens rechtstreeks naar de Zabbix-server/-proxy sturen door gebruik te maken van de Zabbix-verzender dynamische koppelingsbibliotheek (zabbix_sender.dll) in plaats van een extern proces (zabbix_sender.exe) te starten.

De dynamische koppelingsbibliotheek met de ontwikkelingsbestanden bevindt zich in de mappen bin\winXX\dev. Om deze te gebruiken, moet het zabbix_sender.h-kopieerbestand worden ingesloten en moet er worden gelinkt naar de zabbix_sender.lib-bibliotheek. Een voorbeeldbestand met Zabbix verzender API-gebruik is te vinden in de map build\win32\examples\zabbix_sender.

De volgende functionaliteit wordt geboden door de Zabbix verzender dynamische koppelingsbibliotheek:

int zabbix_sender_send_values(const char *address, unsigned short port,const char *source, const zabbix_sender_value_t *values, int count,char **result);

De volgende gegevensstructuren worden gebruikt door de Zabbix verzender dynamische koppelingsbibliotheek:

typedef struct
    {
      /* hostnaam, moet overeenkomen met de naam van het doelhost in Zabbix */
      char  *host;
      /* de item-sleutel */
      char  *key;
      /* de item-waarde */
      char  *value;
    }
    zabbix_sender_value_t;
    
    typedef struct
    {
      /* aantal totale verwerkte waarden */
      int total;
      /* aantal mislukte waarden */
      int failed;
      /* tijd in seconden die de server heeft besteed aan het verwerken van de verzonden waarden */
      double time_spent;
    }
    zabbix_sender_info_t;