You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

11 Externe Controles

Overzicht

Externe controle is een controle die wordt uitgevoerd door de Zabbix-server door het uitvoeren van een shellscript of een binair bestand. Wanneer hosts echter worden bewaakt door een Zabbix-proxy, worden de externe controles uitgevoerd door de proxy.

Externe controles vereisen geen agent die wordt uitgevoerd op een bewaakte host.

De syntaxis van de itemsleutel is:

script[<parameter1>,<parameter2>,...]

Waarbij:

ARGUMENT DEFINITIE
script Naam van een shellscript of een binair bestand.
parameter(s) Optionele opdrachtregelparameters.

Als je geen parameters aan het script wilt doorgeven, kun je gebruiken:

script[] of
       script

Zabbix-server zoekt in de map die is gedefinieerd als de locatie voor externe scripts (parameter 'ExternalScripts' in het Zabbix-serverconfiguratiebestand) en voert de opdracht uit. De opdracht wordt uitgevoerd als de gebruiker waar Zabbix-server als wordt uitgevoerd, dus eventuele toegangsrechten of omgevingsvariabelen moeten indien nodig worden afgehandeld in een hulpscript en de toestemmingen voor de opdracht moeten die gebruiker toestaan om deze uit te voeren. Alleen opdrachten in de gespecificeerde map zijn beschikbaar voor uitvoering.

Gebruik externe controles niet overdreven! Omdat voor elk script een fork-proces door Zabbix-server moet worden gestart, kan het uitvoeren van veel scripts de prestaties van Zabbix aanzienlijk verminderen.

Gebruik voorbeeld

Het uitvoeren van het script check_oracle.sh met de eerste parameters '-h'. De tweede parameter wordt vervangen door het IP-adres of de DNS-naam, afhankelijk van de selectie in de hosteigenschappen.

check_oracle.sh["-h","{HOST.CONN}"]

Als de host is geconfigureerd om het IP-adres te gebruiken, zal Zabbix het volgende uitvoeren:

check_oracle.sh '-h' '192.168.1.4'

Resultaat van externe controle

De terugkeerwaarde van de controle is de standaarduitvoer samen met de standaardfout (de volledige uitvoer met bijgesneden witruimte aan het einde wordt geretourneerd sinds Zabbix 2.0).

Een tekstitem (karakter, logboek of teksttype informatie) wordt niet ongeldig als er standaard foutuitvoer is.

Als het gevraagde script niet wordt gevonden of Zabbix-server geen rechten heeft om het uit te voeren, wordt het item ongeldig en wordt de bijbehorende foutmelding ingesteld. In geval van een time-out wordt het item ook gemarkeerd als ongeldig, en er wordt een overeenkomstige foutmelding weergegeven en het geforkte proces voor het script wordt beëindigd.