You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

8 Interne controles

Overzicht

Interne controles stellen u in staat om de interne processen van Zabbix te monitoren. Met andere woorden, u kunt volgen wat er gaande is met Zabbix-server of Zabbix-proxy.

Interne controles worden berekend:

 • op Zabbix-server - als de host wordt bewaakt door de server
 • op Zabbix-proxy - als de host wordt bewaakt door een proxy

Interne controles worden verwerkt door de server of proxy, ongeacht de onderhoudsstatus van de host.

Om dit item te gebruiken, kiest u het itemtype Zabbix intern.

Interne controles worden verwerkt door Zabbix-pollers.

Prestaties

Het gebruik van sommige interne items kan een negatieve invloed hebben op de prestaties. Deze items zijn:

 • zabbix[host,,items]
 • zabbix[host,,items_unsupported]
 • zabbix[hosts]
 • zabbix[items]
 • zabbix[items_unsupported]
 • zabbix[queue]
 • zabbix[requiredperformance]
 • zabbix[stats,,,queue]
 • zabbix[triggers]

Ook de System information en Queue frontend secties worden beïnvloed.

Ondersteunde controles

De item-sleutels worden vermeld zonder optionele parameters en aanvullende informatie. Klik op de item-sleutel om de volledige details te bekijken.

Item-sleutel Beschrijving
zabbix[boottime] De opstarttijd van het Zabbix-server- of Zabbix-proxy-proces in seconden.
zabbix[cluster,discovery,nodes] Ontdekt de nodes van de cluster voor hoge beschikbaarheid.
zabbix[connector_queue] Het aantal waarden in de connector-wachtrij.
zabbix[host,,items] Het aantal ingeschakelde items (ondersteund en niet ondersteund) op de host.
zabbix[host,,items_unsupported] Het aantal ingeschakelde niet-ondersteunde items op de host.
zabbix[host,,maintenance] De huidige onderhoudsstatus van de host.
zabbix[host,active_agent,available] De beschikbaarheid van actieve agent-controles op de host.
zabbix[host,discovery,interfaces] De details van alle geconfigureerde interfaces van de host in de Zabbix-frontend.
zabbix[host,available] De beschikbaarheid van de hoofdinterface van een bepaald type controles op de host.
zabbix[hosts] Het aantal bewaakte hosts.
zabbix[items] Het aantal ingeschakelde items (ondersteund en niet ondersteund).
zabbix[items_unsupported] Het aantal niet-ondersteunde items.
zabbix[java] Informatie over de Zabbix Java-gateway.
zabbix[lld_queue] Het aantal waarden in de verwerkingswachtrij voor low-level discovery.
zabbix[preprocessing_queue] Het aantal waarden in de verwerkingswachtrij voor voorbewerking.
zabbix[process] Het percentage tijd dat een bepaald Zabbix-proces of een groep processen (geïdentificeerd door <type> en <mode>) in <state> heeft doorgebracht.
zabbix[proxy] Informatie over de Zabbix-proxy.
zabbix[proxy,discovery] De lijst van Zabbix-proxy's.
zabbix[proxy_history] Het aantal waarden in de geschiedenistabel van de proxy die wachten om naar de server te worden gestuurd.
zabbix[queue] Het aantal bewaakte items in de wachtrij die ten minste <from> seconden zijn vertraagd, maar minder dan <to> seconden.
zabbix[rcache] De beschikbaarheidsstatistieken van de Zabbix-configuratiecache.
zabbix[requiredperformance] De vereiste prestaties van Zabbix-server of Zabbix-proxy, in nieuwe waarden per seconde die worden verwacht.
zabbix[stats] De interne statistieken van een externe Zabbix-server of -proxy.
zabbix[stats,,,queue] De interne wachtrijstatistieken van een externe Zabbix-server of -proxy.
zabbix[tcache] De effectiviteitsstatistieken van de Zabbix-trendfunctiecache.
zabbix[triggers] Het aantal ingeschakelde triggers in de Zabbix-database, met alle items ingeschakeld op ingeschakelde hosts.
zabbix[uptime] De uptime van het Zabbix-server- of Zabbix-proxy-proces in seconden.
zabbix[vcache,buffer] De beschikbaarheidsstatistieken van de Zabbix-waardencache.
zabbix[vcache,cache] De effectiviteitsstatistieken van de Zabbix-waardencache.
zabbix[version] De versie van Zabbix-server of Zabbix-proxy.
zabbix[vmware,buffer] De beschikbaarheidsstatistieken van de Zabbix-vmware-cache.
zabbix[wcache] De statistieken en beschikbaarheid van de Zabbix-schrijfcache.

Details van item-sleutels

 • Parameters zonder hoekige haken zijn constanten - bijvoorbeeld 'host' en 'available' in zabbix[host,<type>,available]. Gebruik ze in de item-sleutel zoals ze zijn.
 • Waarden voor items en itemparameters die "niet ondersteund worden op een proxy" kunnen alleen worden opgehaald als de host wordt bewaakt door de server. En vice versa, waarden die "niet ondersteund worden op de server" kunnen alleen worden opgehaald als de host wordt bewaakt door de proxy.
zabbix[boottime]


De opstarttijd van het Zabbix-server- of Zabbix-proxy-proces in seconden.
Teruggegeven waarde: Integer.

zabbix[cluster,discovery,nodes]


Ontdekt de knooppunten van de hoogbeschikbare cluster.
Teruggegeven waarde: JSON-object.

Dit item kan worden gebruikt in low-level discovery.

zabbix[connector_queue]


The count of values enqueued in the connector queue.
Return value: Integer.

This item is supported since Zabbix 6.4.0.

zabbix[discovery_queue]


The count of network checks enqueued in the discovery queue.
Return value: Integer.

zabbix[host,,items]


Het aantal ingeschakelde items (ondersteund en niet ondersteund) op de host.
Teruggegeven waarde: Integer.

zabbix[host,,items_unsupported]


Het aantal ingeschakelde items zonder ondersteuning op de host.
Teruggegeven waarde: Integer.

zabbix[host,,maintenance]


De huidige onderhoudsstatus van de host.
Teruggegeven waarden: 0 - normale status; 1 - onderhoud met gegevensverzameling; 2 - onderhoud zonder gegevensverzameling.

Opmerkingen:

 • Dit item wordt altijd verwerkt door de Zabbix-server, ongeacht de locatie van de host (op de server of proxy). De proxy ontvangt dit item niet met configuratiegegevens.
 • Het tweede parameter moet leeg zijn en is gereserveerd voor toekomstig gebruik.
zabbix[host,active_agent,available]


De beschikbaarheid van actieve agentcontroles op de host.
Teruggegeven waarden: 0 - onbekend; 1 - beschikbaar; 2 - niet beschikbaar.

zabbix[host,discovery,interfaces]


De details van alle geconfigureerde interfaces van de host in de Zabbix frontend.
Teruggegeven waarde: JSON-object.

Opmerkingen:

zabbix[host,<type>,available]


De beschikbaarheid van de belangrijkste interface van een bepaald type checks op de host.
Teruggegeven waarden: 0 - niet beschikbaar; 1 - beschikbaar; 2 - onbekend.

Opmerkingen:

zabbix[hosts]


Het aantal gemonitorde hosts.
Teruggegeven waarde: Integer.

zabbix[items]


Het aantal ingeschakelde items (ondersteund en niet-ondersteund).
Teruggegeven waarde: Integer.

zabbix[items_unsupported]


Het aantal niet-ondersteunde items.
Teruggegeven waarde: Integer.

zabbix[java,,<param>]


The information about Zabbix Java gateway.
Return values: 1 - if <param> is ping; Java gateway version - if <param> is version (for example: "2.0.0").

Comments:

 • Valid values for param are: ping, version;
 • This item can be used to check Java gateway availability using the nodata() trigger function;
 • The second parameter must be empty and is reserved for future use.
zabbix[lld_queue]


Het aantal waarden dat in de wachtrij voor verwerking van low-level discovery is geplaatst.
Teruggegeven waarde: Integer.

Deze item kan worden gebruikt om de lengte van de wachtrij voor verwerking van low-level discovery te monitoren.

zabbix[preprocessing_queue]


Het aantal waarden dat in de voorverwerkingswachtrij is geplaatst.
Teruggegeven waarde: Integer.

Deze item kan worden gebruikt om de lengte van de voorverwerkingswachtrij te monitoren.

zabbix[process,<type>,<mode>,<state>]


The percentage of time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state>. It is calculated for the last minute only.
Return value: Float.

Parameters:

 • type - for server processes: alert manager, alert syncer, alerter, availability manager, configuration syncer, connector manager, connector worker, discoverer, escalator, history poller, history syncer, housekeeper, http poller, icmp pinger, ipmi manager, ipmi poller, java poller, lld manager, lld worker, odbc poller, poller, preprocessing manager, preprocessing worker, proxy poller, self-monitoring, snmp trapper, task manager, timer, trapper, unreachable poller, vmware collector;
  for proxy processes: availability manager, configuration syncer, data sender, discoverer, history syncer, housekeeper, http poller, icmp pinger, ipmi manager, ipmi poller, java poller, odbc poller, poller, preprocessing manager, preprocessing worker, self-monitoring, snmp trapper, task manager, trapper, unreachable poller, vmware collector
 • mode - avg - average value for all processes of a given type (default)
  count - returns number of forks for a given process type, <state> should not be specified
  max - maximum value
  min - minimum value
  <process number> - process number (between 1 and the number of pre-forked instances). For example, if 4 trappers are running, the value is between 1 and 4.
 • state - busy - process is in busy state, for example, the processing request (default); idle - process is in idle state doing nothing.

Comments:

 • If <mode> is a Zabbix process number that is not running (for example, with 5 pollers running the <mode> is specified to be 6), such an item will turn unsupported;
 • Minimum and maximum refers to the usage percentage for a single process. So if in a group of 3 pollers usage percentages per process were 2, 18 and 66, min would return 2 and max would return 66.
 • Processes report what they are doing in shared memory and the self-monitoring process summarizes that data each second. State changes (busy/idle) are registered upon change - thus a process that becomes busy registers as such and doesn't change or update the state until it becomes idle. This ensures that even fully hung processes will be correctly registered as 100% busy.
 • Currently, "busy" means "not sleeping", but in the future additional states might be introduced - waiting for locks, performing database queries, etc.
 • On Linux and most other systems, resolution is 1/100 of a second.

Examples:

zabbix[process,poller,avg,busy] #the average time of poller processes spent doing something during the last minute
    zabbix[process,"icmp pinger",max,busy] #the maximum time spent doing something by any ICMP pinger process during the last minute
    zabbix[process,"history syncer",2,busy] #the time spent doing something by history syncer number 2 during the last minute
    zabbix[process,trapper,count] #the amount of currently running trapper processes
zabbix[proxy,<name>,<param>]


Informatie over de Zabbix proxy.
Teruggegeven waarde: Integer.

Parameters:

 • name - de naam van de proxy;
 • param - delay - hoelang de verzamelde waarden niet zijn verzonden, berekend als "proxy vertraging" (het verschil tussen de huidige proxytijd en de tijdstempel van de oudste niet-verzonden waarde op de proxy) + ("huidige servertijd" - "laatste toegang tot de proxy").
zabbix[proxy,discovery]


The list of Zabbix proxies with name, mode, encryption, compression, version, last seen, host count, item count, required values per second (vps) and version status (current/outdated/unsupported).
Return value: JSON object.

zabbix[proxy group,<name>,available]


The number of online proxies in a proxy group.
Return value: Integer.

Parameters:

 • name - the proxy group name.
zabbix[proxy group,<name>,pavailable]


The percentage of online proxies in a proxy group.
Return value: Float.

Parameters:

 • name - the proxy group name.
zabbix[proxy group,<name>,proxies]


The list of Zabbix proxies in a proxy group with name, mode, encryption, compression, version, last seen, host count, item count, required values per second (vps), version status (current/outdated/unsupported), timeouts, proxy group name, state (unknown/offline/online).
Return value: JSON.

Parameters:

 • name - the proxy group name.
zabbix[proxy group,<name>,state]


The state of a proxy group.
Return value: 0 - unknown; 1 - offline; 2 - recovering; 3 - online; 4 - degrading.

Parameters:

 • name - the proxy group name.
zabbix[proxy_buffer,buffer,<mode>]


The proxy memory buffer usage statistics.
Return values: Integer (for size); Float (for percentage).

Parameters:

 • mode:
  total - the total size of buffer (can be used to check if memory buffer is enabled)
  free - the size of free buffer
  pfree - the percentage of free buffer
  used - the size of used buffer
  pused - the percentage of used buffer

Comments: - Returns a 'Proxy memory buffer is disabled' error when the memory buffer is disabled;
- This item is not supported on Zabbix server.

zabbix[proxy_buffer,state,changes]


Returns the number of state changes between disk/memory buffer modes since start.
Return values: Integer; 0 - the memory buffer is disabled.

Comments:

 • Frequent state changes indicate that either the memory buffer size or age must be increased;
 • If the memory buffer state is monitored infrequently (for example, once a minute) then the buffer might flip its state without it being registered.
zabbix[proxy_buffer,state,current]


Returns the current working state where the new data are being stored.
Return values: 0 - disk; 1 - memory.

"0" is also returned when the memory buffer is disabled.

zabbix[proxy_history]


Het aantal waarden in de proxygeschiedenistabel die wachten om naar de server te worden verzonden.
Teruggegeven waarden: Integer.

Deze item wordt niet ondersteund op de Zabbix-server.

zabbix[queue,<from>,<to>]


The number of monitored items in the queue which are delayed at least by <from> seconds, but less than <to> seconds.
Return value: Integer.

Parameters:

 • from - default: 6 seconds;
 • to - default: infinity.

Time-unit symbols (s,m,h,d,w) are supported in the parameters.

zabbix[rcache,<cache>,<mode>]


De beschikbaarheidsstatistieken van de Zabbix-configuratiecache.
Teruggegeven waarden: Integer (voor grootte); Float (voor percentage).

Parameters:

 • cache - buffer;
 • mode - total - de totale grootte van de buffer
  free - de grootte van de vrije buffer
  pfree - het percentage vrije buffer
  used - de grootte van de gebruikte buffer
  pused - het percentage gebruikte buffer
zabbix[requiredperformance]


De vereiste prestaties van Zabbix-server of Zabbix-proxy, in nieuwe waarden per seconde die worden verwacht.
Teruggegeven waarden: Float.

Dit komt bij benadering overeen met "Vereiste serverprestaties, nieuwe waarden per seconde" in Rapporten → Systeeminformatie.

zabbix[stats,<ip>,<port>]


De interne statistieken van een externe Zabbix-server of -proxy.
Teruggegeven waarden: JSON-object.

Parameters:

 • ip - de IP/DNS/netwerkmaskerlijst van servers/proxies die extern worden bevraagd (standaard is 127.0.0.1);
 • port - de poort van de server/proxy die extern wordt bevraagd (standaard is 10051).

Opmerkingen:

 • Het stats-verzoek wordt alleen geaccepteerd vanaf de adressen die zijn vermeld in de 'StatsAllowedIP' server/proxy-parameter op de doelinstantie;
 • Een geselecteerde set interne statistieken wordt geretourneerd door dit item. Zie voor meer details Externe monitoring van Zabbix-statistieken.
zabbix[stats,<ip>,<port>,queue,<from>,<to>]


De interne wachtrijstatistieken (zie zabbix[queue,<from>,<to>]) van een externe Zabbix-server of -proxy.
Teruggegeven waarden: JSON-object.

Parameters:

 • ip - de IP/DNS/netwerkmaskerlijst van servers/proxies die extern worden bevraagd (standaard is 127.0.0.1);
 • port - de poort van de server/proxy die extern wordt bevraagd (standaard is 10051);
 • from - vertraagd met minimaal (standaard is 6 seconden);
 • to - vertraagd met maximaal (standaard is oneindig).

Opmerkingen:

 • Het stats-verzoek wordt alleen geaccepteerd vanaf de adressen die zijn vermeld in de 'StatsAllowedIP' server/proxy-parameter op de doelinstantie;
 • Een geselecteerde set interne statistieken wordt geretourneerd door dit item. Zie voor meer details Externe monitoring van Zabbix-statistieken.
zabbix[tcache,<cache>,<parameter>]


De effectiviteitsstatistieken van de Zabbix trend functiecache.
Teruggegeven waarden: Integer (voor grootte); Float (voor percentage).

Parameters:

 • cache - buffer;
 • parameter - all - totaal aantal cache-aanvragen (standaard)
  hits - cache-hits
  phits - percentage cache-hits
  misses - cache-missers
  pmisses - percentage cache-missers
  items - het aantal gecachte items
  requests - het aantal gecachte aanvragen
  pitems - percentage gecachte items van gecachte items + aanvragen. Een laag percentage betekent waarschijnlijk dat de cacheomvang kan worden verkleind.

Dit item wordt niet ondersteund op Zabbix-proxy.

zabbix[triggers]


Het aantal ingeschakelde triggers in de Zabbix-database, met alle ingeschakelde items op ingeschakelde hosts.
Teruggegeven waarde: Integer.

Dit item wordt niet ondersteund op Zabbix-proxy.

zabbix[uptime]


De uptime van het Zabbix-server- of proxy-proces in seconden.
Teruggegeven waarde: Integer.

zabbix[vcache,buffer,<mode>]


De beschikbaarheidsstatistieken van de Zabbix-waardencache.
Teruggegeven waarden: Integer (voor grootte); Float (voor percentage).

Parameter:

 • mode - total - de totale grootte van de buffer
  free - de grootte van de vrije buffer
  pfree - het percentage van de vrije buffer
  used - de grootte van de gebruikte buffer
  pused - het percentage van de gebruikte buffer

Deze item wordt niet ondersteund op een Zabbix-proxy.

zabbix[vcache,cache,<parameter>]


De effectiviteitsstatistieken van de Zabbix-waardencache.
Teruggegeven waarden: Integer. Met de parameter mode worden de volgende waarden teruggegeven: 0 - normale modus; 1 - lage geheugenmodus.

Parameters:

 • parameter - requests - het totale aantal verzoeken
  hits - het aantal cache-hits (waardegeschiedenis genomen uit de cache)
  misses - het aantal cache-missers (waardegeschiedenis genomen uit de database)
  mode - de bedrijfsmodus van de waardecache

Opmerkingen:

 • Zodra de lage-geheugenmodus is ingeschakeld, blijft de waardecache gedurende 24 uur in deze staat, zelfs als het probleem dat deze modus heeft geactiveerd, eerder wordt opgelost;
 • U kunt deze sleutel gebruiken met de preprocessing-stap Verandering per seconde om waarden-per-seconde statistieken te krijgen;
 • Deze item wordt niet ondersteund op een Zabbix-proxy.
zabbix[version]


The version of Zabbix server or proxy.
Return value: String. For example: 6.0.0beta1.

zabbix[vmware,buffer,<mode>]


De beschikbaarheidsstatistieken van de Zabbix vmware-cache.
Teruggegeven waarden: Integer (voor grootte); Float (voor percentage).

Parameters:

 • mode - total - de totale grootte van de buffer
  free - de grootte van de vrije buffer
  pfree - het percentage van de vrije buffer
  used - de grootte van de gebruikte buffer
  pused - het percentage van de gebruikte buffer
zabbix[vps,written]


The total number of history values written to database.
Return value: Integer.

zabbix[wcache,<cache>,<mode>]


De statistieken en beschikbaarheid van de Zabbix schrijfcache.
Teruggegeven waarden: Integer (voor aantal/grootte); Float (voor percentage).

Parameters:

 • cache - values, history, index, of trend;
 • mode - (met values) all (standaard) - het totale aantal waarden verwerkt door Zabbix server/proxy, behalve niet-ondersteunde items (teller)
  float - het aantal verwerkte float-waarden (teller)
  uint - het aantal verwerkte niet-ondertekende gehele getallen (teller)
  str - het aantal verwerkte tekenreekswaarden (teller)
  log - het aantal verwerkte logwaarden (teller)
  text - het aantal verwerkte tekstwaarden (teller)
  not supported - het aantal keren dat de verwerking van een item resulteerde in een niet-ondersteunde toestand of het behouden van die toestand (teller)
  (met history, index, trend cache) pfree (standaard) - het percentage vrije buffer
  total - de totale grootte van de buffer
  free - de grootte van de vrije buffer
  used - de grootte van de gebruikte buffer
  pused - het percentage van de gebruikte buffer

Opmerkingen:

 • Het specificeren van <cache> is verplicht. De cacheparameter trend wordt niet ondersteund bij Zabbix proxy.
 • De history cache wordt gebruikt om itemwaarden op te slaan. Een laag aantal geeft prestatieproblemen aan de databasezijde aan.
 • De history index cache wordt gebruikt om de waarden die in de history cache zijn opgeslagen, te indexeren;
 • De trendcache slaat de aggregate op voor het huidige uur voor alle items die gegevens ontvangen;
 • U kunt de zabbix[wcache,values] sleutel gebruiken met de Wijziging per seconde voorbewerkingstap om statistieken per seconde te krijgen.