You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

9 Wachtrij

Overzicht

De wachtrij geeft items weer die wachten op een vernieuwing. De wachtrij is slechts een logische weergave van gegevens. Er is geen IPC-wachtrij of enig ander wachtrijmechanisme in Zabbix.

Items die worden bewaakt door proxies zijn ook opgenomen in de wachtrij - ze worden geteld als in de wachtrij voor de proxy-geschiedenisgegevens vernieuwingsperiode.

Alleen items met geplande vernieuwingstijden worden weergegeven in de wachtrij. Dit betekent dat de volgende itemtypen zijn uitgesloten van de wachtrij:

  • Actieve Zabbix agent-items voor logboeken, logboeken in realtime en gebeurtenislogboeken
  • SNMP-trapitems
  • Trapper-items
  • Webmonitoring-items
  • Afhankelijke items

De statistieken die in de wachtrij worden weergegeven, zijn een goede indicator voor de prestaties van de Zabbix-server.

De wachtrij wordt rechtstreeks opgehaald van de Zabbix-server via het JSON-protocol. De informatie is alleen beschikbaar als de Zabbix-server actief is.

De wachtrij bekijken

Om de wachtrij te bekijken, ga naar Beheer → Wachtrij.

Het plaatje hier is over het algemeen "in orde", dus we kunnen aannemen dat de server goed presteert.

De wachtrij toont enkele items die tot 30 seconden wachten. Het zou handig zijn om te weten welke items dit zijn.

Om dat te doen, selecteer Wachtrijdetails in het vervolgkeuzemenu van de titel. Nu zie je een lijst van die vertraagde items.

Met deze gegevens is het mogelijk om te achterhalen waarom deze items mogelijk vertraging oplopen.

Bij één of twee vertraagde items is er wellicht geen reden tot bezorgdheid. Ze kunnen binnen een seconde worden bijgewerkt. Als je echter een heleboel items ziet die te lang worden vertraagd, kan er een ernstiger probleem zijn.

Wachtrij-item

Een speciaal intern item zabbix[wachtrij,<van>,<naar>] kan worden gebruikt om de gezondheid van de wachtrij in Zabbix te controleren. Het zal het aantal items retourneren dat is vertraagd door de ingestelde hoeveelheid tijd. Voor meer informatie, zie Interne items.