You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

#2 Koppelen/ontkoppelen

Overzicht

Koppelen is een proces waarbij sjablonen worden toegepast op hosts, terwijl ontkoppelen de associatie met het sjabloon van een host verwijdert.

Het koppelen van een sjabloon

Om een sjabloon aan een host te koppelen, volg je deze stappen:

 1. Ga naar Gegevensverzameling → Hosts.
 2. Klik op de vereiste host.
 3. Begin met het typen van de naam van het sjabloon in het veld Sjablonen. Er verschijnt een lijst met overeenkomende sjablonen; scroll naar beneden om er een te selecteren. Als alternatief kun je op Selecteren klikken naast het veld en een of meerdere sjablonen selecteren uit de lijst in een pop-up venster.
 4. Klik op Toevoegen/Wijzigen in het formulier met hostattributen.

De host heeft nu alle elementen van het sjabloon. Dit omvat items, triggerelementen, grafieken, regels voor lager-niveau-ontdekking, webscenario's, evenals dashboards.

Het koppelen van meerdere sjablonen aan dezelfde host mislukt als die sjablonen items bevatten met dezelfde item-sleutel. En omdat triggerelementen en grafieken items gebruiken, kunnen ze ook niet vanuit meerdere sjablonen aan een enkele host worden gekoppeld als ze dezelfde item-sleutels gebruiken.

Wanneer elementen (items, triggerelementen, enz.) worden toegevoegd vanuit het sjabloon:

 • eerder bestaande identieke elementen op de host worden bijgewerkt als elementen van het sjabloon, en eventuele bestaande aanpassingen op hostniveau aan het element gaan verloren;
 • elementen van het sjabloon worden toegevoegd;
 • eventuele direct gekoppelde elementen die vóór het koppelen van het sjabloon alleen op de host bestonden, blijven onaangetast.

In de lijsten hebben alle elementen van het sjabloon nu de sjabloonnaam als voorvoegsel, dit geeft aan dat ze behoren tot het bijbehorende sjabloon. De sjabloonnaam zelf (in grijze tekst) is een link waarmee je de lijst van die elementen op sjabloonniveau kunt openen.

Voor sommige items, zoals externe controles, HTTP-agentcontroles, eenvoudige controles, SSH-controles en Telnet-controles, is een hostinterface optioneel. Als de host op het moment van het koppelen van een sjabloon geen interface heeft gedefinieerd, worden deze items toegevoegd zonder een interface. Als je later een hostinterface toevoegt, wordt deze niet automatisch toegewezen aan reeds bestaande items. Om de nieuw toegevoegde hostinterface in één keer aan alle sjabloonitems toe te wijzen, ontkoppel je het sjabloon van de host en koppel je het daarna opnieuw. Gebruik voor het behouden van itemgeschiedenis de optie Ontkoppelen, gebruik niet Ontkoppelen en wissen.

Als een element niet wordt voorafgegaan door de sjabloonnaam, betekent dit dat het al op de host bestond en niet is toegevoegd door het sjabloon.

Criteria voor uniekheid van elementen

Bij het toevoegen van elementen (items, triggerelementen, enz.) vanuit een sjabloon is het belangrijk om te weten welke van die elementen al op de host aanwezig zijn en moeten worden bijgewerkt, en welke elementen verschillen. De criteria voor uniekheid om te beslissen over dezelfde/verschillende elementen zijn:

 • voor items - de item-sleutel;
 • voor triggerelementen - triggernaam en expressie;
 • voor aangepaste grafieken - grafieknaam en de bijbehorende items.
Koppelen van sjablonen aan meerdere hosts

Om de sjabloonkoppeling van meerdere hosts bij te werken, ga je naar Gegevensverzameling → Hosts, selecteer enkele hosts door hun selectievakjes aan te vinken, klik vervolgens op Massa-update onderaan de lijst en selecteer dan Sjablonen koppelen:

Om extra sjablonen te koppelen, begin je de naam van het sjabloon in te typen in het auto-aanvulveld totdat een dropdown verschijnt met de overeenkomende sjablonen. Scroll gewoon omlaag om het te koppelen sjabloon te selecteren.

De optie Vervangen stelt je in staat om een nieuw sjabloon te koppelen en tegelijkertijd elk eerder gekoppeld sjabloon van de hosts los te koppelen. De optie Ontkoppelen stelt je in staat om te specificeren welke sjablonen moeten worden losgekoppeld. De optie Wissen bij ontkoppelen stelt je in staat om niet alleen eerder gekoppelde sjablonen te ontkoppelen, maar ook alle entiteiten die van hen zijn overgenomen te verwijderen (items, triggerelementen, enz.).

Zabbix biedt een aanzienlijke set vooraf gedefinieerde sjablonen. Je kunt deze als referentie gebruiken, maar wees voorzichtig met het ongewijzigd gebruiken ervan in productie, omdat ze mogelijk te veel items bevatten en te vaak gegevens opvragen. Als je ze wilt gebruiken, pas ze dan aan om aan je werkelijke behoeften te voldoen.

Bewerken van gekoppelde entiteiten

Als je een item of triggerelement wilt bewerken dat vanuit het sjabloon is gekoppeld, merk je misschien dat veel belangrijke opties zijn uitgeschakeld voor bewerking. Dit is logisch, aangezien het idee van sjablonen is dat zaken op het sjabloonniveau in één keer worden bewerkt. Niettemin kun je bijvoorbeeld een item in- of uitschakelen op individuele hosts en de update-interval, geschiedenislengte en enkele andere parameters instellen.

Als je de entiteit volledig wilt bewerken, moet je deze bewerken op het niveau van het sjabloon (het snelkoppeling naar het sjabloniveau wordt weergegeven in de formulierennaam), met in gedachten dat deze wijzigingen van invloed zullen zijn op alle hosts waaraan dit sjabloon is gekoppeld.

Alle aanpassingen aan de entiteiten die op sjabloonniveau zijn geïmplementeerd, zullen de vorige aanpassingen aan de entiteiten op hostniveau overschrijven.

Een sjabloon ontkoppelen

Om een sjabloon van een host te ontkoppelen, volg je deze stappen:

 1. Ga naar Gegevensverzameling → Hosts.
 2. Klik op de betreffende host en zoek het veld Sjablonen.
 3. Klik op Ontkoppelen of Ontkoppelen en wissen naast het sjabloon om het sjabloon te ontkoppelen.
 4. Klik op Bijwerken in het formulier voor hostattributen.

Door de optie Ontkoppelen te kiezen, wordt de associatie met het sjabloon eenvoudig verwijderd, terwijl al zijn entiteiten bij de host blijven. Dit omvat items, triggerelementen, grafieken, regels voor lage-niveaudetectie en webscenario's, maar geen dashboards. Merk op dat waarde-toewijzingen en tags die zijn overgenomen van gekoppelde sjablonen ook worden verwijderd.

Door de optie Ontkoppelen en wissen te kiezen, wordt zowel de associatie met het sjabloon als alle entiteiten (items, triggerelementen, enz.) verwijderd.