You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Zabbix agent 2 template werking

Stappen om de juiste werking van templates die metrieken verzamelen met Zabbix agent 2 te waarborgen:

  1. Zorg ervoor dat Zabbix agent 2 is geïnstalleerd op de host en dat de geïnstalleerde versie de vereiste plug-in bevat. In sommige gevallen moet je mogelijk eerst de agent 2 upgraden.
  2. Koppel het template aan een doelhost (als het template niet beschikbaar is in je Zabbix-installatie, moet je mogelijk eerst het importbestand van het template importeren - zie het gedeelte Standaardtemplates voor instructies).
  3. Pas indien nodig de waarden van de template-macro's aan. Merk op dat gebruikersmacro's kunnen worden gebruikt om configuratieparameters te overschrijven.
  4. Configureer de gemonitorde instantie om gegevens te delen met Zabbix.

Zabbix agent 2 templates werken samen met plug-ins. Hoewel de basisconfiguratie eenvoudig kan worden uitgevoerd door gebruikersmacro's aan te passen, kan diepere aanpassing worden bereikt door de plug-in zelf te configureren. Als een plug-in bijvoorbeeld genoemde sessies ondersteunt, is het mogelijk om meerdere entiteiten van dezelfde soort (bijv. MySQL1 en MySQL2) te bewaken door genoemde sessies te specificeren met een eigen URI, gebruikersnaam en wachtwoord voor elke entiteit in het configuratiebestand.

Een gedetailleerde beschrijving van een template, inclusief de volledige lijst met macro's, items en triggers, is beschikbaar in het Readme.md-bestand van het template (bereikbaar door op de naam van een template te klikken).

De volgende templates zijn beschikbaar: