You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

15 Discovery van host interfaces in Zabbix

Overzicht

Het is mogelijk om alle interfaces die geconfigureerd zijn in de Zabbix frontend voor een host te ontdekken.

Item-sleutel

Het item dat moet worden gebruikt in de ontdekkingsregel is het interne item

zabbix[host,discovery,interfaces]

Dit item wordt ondersteund sinds Zabbix server 3.4.

Dit item retourneert een JSON met de beschrijving van interfaces, inclusief:

  • IP-adres/DNS-hostnaam (afhankelijk van de "Verbinden met" host-instelling)
  • Poortnummer
  • Interfacetype (Zabbix-agent, SNMP, JMX, IPMI)
  • Of het de standaardinterface is of niet
  • Of de functie voor bulkverzoeken is ingeschakeld - alleen voor SNMP-interfaces.

Bijvoorbeeld:

[{"{#IF.CONN}":"192.168.3.1","{#IF.IP}":"192.168.3.1","{#IF.DNS}":"","{#IF.PORT}":"10050","{#IF.TYPE}":"AGENT","{#IF.DEFAULT}":1}]  

Bij meerdere interfaces worden hun records in JSON geordend op:

  • Interfacetype,
  • Standaard - de standaardinterface wordt voor de niet-standaardinterfaces geplaatst,
  • Interface-ID (oplopende volgorde).

Ondersteunde macros

De volgende macros worden ondersteund voor gebruik in de ontdekkingsregel filter en prototypen van items, triggers en grafieken:

Macro Beschrijving
{#IF.CONN} IP-adres of DNS-hostnaam van de interface.
{#IF.IP} IP-adres van de interface.
{#IF.DNS} DNS-hostnaam van de interface.
{#IF.PORT} Poortnummer van de interface.
{#IF.TYPE} Type interface ("AGENT", "SNMP", "JMX" of "IPMI").
{#IF.DEFAULT} Standaardstatus voor de interface:
0 - geen standaardinterface
1 - standaardinterface
{#IF.SNMP.BULK} Status van SNMP bulkverwerking voor de interface:
0 - uitgeschakeld
1 - ingeschakeld
Deze macro wordt alleen geretourneerd als het interfacetype "SNMP" is.