You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

3 Grafiek-prototypen

We kunnen ook grafiek-prototypen maken:

Attributen die specifiek zijn voor grafiek-prototypen:

Parameter Omschrijving
Ontdekken Indien aangevinkt (standaard) wordt de grafiek toegevoegd aan een ontdekte entiteit.
Indien niet aangevinkt, wordt de grafiek niet toegevoegd aan een ontdekte entiteit, tenzij deze instelling wordt overschreven in de ontdekkingsregel.

Tot slot hebben we een ontdekkingsregel gemaakt die eruitziet zoals hieronder weergegeven. Het heeft vijf item-prototypen, twee trigger-prototypen en één grafiek-prototype.