You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

2 Triggerprototypen

We maken triggerprototypen op een vergelijkbare manier als itemprototypen:

Specifieke kenmerken voor triggerprototypen:

Parameter Omschrijving
Aanmaken ingeschakeld Indien aangevinkt, wordt de trigger in een ingeschakelde staat toegevoegd.
Indien niet aangevinkt, wordt de trigger toegevoegd aan een ontdekte entiteit, maar in een uitgeschakelde staat.
Ontdekken Indien aangevinkt (standaard), wordt de trigger toegevoegd aan een ontdekte entiteit.
Indien niet aangevinkt, wordt de trigger niet toegevoegd aan een ontdekte entiteit, tenzij deze instelling wordt overschreven in de ontdekkingsregel.

Bij het creëren van daadwerkelijke triggers uit de prototypen kan er behoefte zijn om flexibel te zijn met welke constante ('20' in ons voorbeeld) wordt gebruikt voor vergelijking in de expressie. Zie hoe gebruikersmacro's met context nuttig kunnen zijn om deze flexibiliteit te bereiken.

Je kunt ook afhankelijkheden definiëren tussen triggerprototypen (ondersteund sinds Zabbix 3.0). Ga hiervoor naar het tabblad Afhankelijkheden. Een triggerprototype kan afhankelijk zijn van een ander triggerprototype uit dezelfde laag-niveau ontdekking (LLD)-regel of van een reguliere trigger. Een triggerprototype kan niet afhankelijk zijn van een triggerprototype uit een andere LLD-regel of van een trigger gemaakt vanuit een triggerprototype. Een triggerprototype van een host kan niet afhankelijk zijn van een trigger uit een sjabloon.