You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Laadbare plugins bouwen

Overzicht

Deze pagina geeft de stappen weer die vereist zijn om een laadbare plug-in binair bestand te bouwen uit de bronnen.

Als het bronpakket is gedownload, is het mogelijk om de plug-in offline te bouwen, dus zonder internetverbinding.

De PostgreSQL-plug-in wordt als voorbeeld gebruikt. Andere laadbare plug-ins kunnen op een vergelijkbare manier worden gebouwd.

Stappen

1. Download de bronbestanden van de plugin vanaf Zabbix Cloud Images en Appliances. De officiële downloadpagina zal binnenkort beschikbaar zijn.

2. Verplaats het archief naar de machine waarop je de plugin gaat bouwen.

3. Pak het tarball-bestand uit, bijvoorbeeld:

tar xvf zabbix-agent2-plugin-postgresql-1.0.0.tar.gz

Zorg ervoor dat je "zabbix-agent2-plugin-postgresql-1.0.0.tar.gz" vervangt door de naam van het gedownloade archief.

4. Ga naar de uitgepakte map:

cd <pad naar de map>

5. Voer uit:

make

6. Het uitvoerbare bestand van de plugin kan overal worden geplaatst, zolang het maar geladen kan worden door Zabbix Agent 2. Geef het pad naar het uitvoerbare bestand van de plugin op in het configuratiebestand van de plugin, bijvoorbeeld in postgresql.conf voor de PostgreSQL-plugin:

Plugins.PostgreSQL.System.Path=/pad/naar/uitvoerbaar/bestand/zabbix-agent2-plugin-postgresql

7. Het pad naar het configuratiebestand van de plugin moet worden opgegeven in de Include-parameter van het configuratiebestand van Zabbix Agent 2:

Include=/pad/naar/configuratiebestand/plugin/postgresql.conf

Makefile-doelen

Laadbare plug-ins die door Zabbix worden geleverd, hebben eenvoudige makefiles met de volgende doelen:

Doel Omschrijving
make Plug-in bouwen.
make clean Alle bestanden verwijderen die normaal gesproken worden aangemaakt bij het bouwen van de plug-in.
make check Zelftests uitvoeren. Een echte PostgreSQL-database is vereist.
make style Controleer de Go-codestijl met 'golangci-lint'.
make format Formatteer Go-code met 'go fmt'.
make dist Maak een archief aan met de bronnen van de plug-in en de bronnen van alle pakketten die nodig zijn om de plug-in en de zelftests ervan te bouwen.