You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

2 Audit log

Dit gedeelte biedt de mogelijkheid om de instellingen voor het auditlogboek te configureren. Hier zijn de beschikbare parameters:

Parameter Beschrijving
Auditlogboek inschakelen Hiermee kunt u auditlogboekregistratie in- of uitschakelen. Standaard ingeschakeld.
Interne huisreiniging inschakelen Hiermee kunt u interne huisreiniging voor audit in- of uitschakelen. Standaard ingeschakeld.
Gegevensopslagperiode Het aantal dagen dat auditrecords moeten worden bewaard voordat ze worden verwijderd door de huisreiniger. Verplicht als huisreiniging is ingeschakeld. Standaard: 365 dagen.

Met deze instellingen kunt u bepalen of auditlogboekregistratie is ingeschakeld, of interne huisreiniging is ingeschakeld en hoe lang auditrecords worden bewaard voordat ze worden verwijderd. De interne huisreiniging is verantwoordelijk voor het opruimen van oude auditrecords om opslagruimte te besparen.

Zorg ervoor dat u de juiste waarden configureert op basis van uw behoeften en vereisten voor gegevensbehoud en beveiliging.