You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

5 Macros

Overzicht

In deze sectie kunt u systeembrede gebruikersmacro's definiëren als naam-waardeparen. Let op dat macrowaarden als platte tekst, geheime tekst of Vault-geheim kunnen worden bewaard. Het toevoegen van een beschrijving is ook ondersteund.