You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

5 Acties

Overzicht

In de sectie Meldingen → Acties kunnen gebruikers acties configureren en onderhouden.

De weergegeven acties zijn acties die zijn toegewezen aan de geselecteerde gebeurtenisbron (trigger, services, discovery, autoregistration, interne acties).

Acties zijn gegroepeerd in subsecties op basis van de gebeurtenisbron (trigger, service, discovery, autoregistration, interne acties). De lijst van beschikbare subsecties verschijnt bij het klikken op Acties in de menusectie Meldingen. Het is ook mogelijk om tussen subsecties te schakelen met behulp van het vervolgkeuzemenu linksboven.

Na het selecteren van een subsectie wordt een lijst weergegeven van bestaande acties met hun details.

Weergegeven gegevens:

Kolom Omschrijving
Naam Naam van de actie. Door op de naam van de actie te klikken, wordt het configuratieformulier van de actie geopend.
Voorwaarden Actievoorwaarden worden weergegeven.
Bewerkingen Actiebewerkingen worden weergegeven.
Sinds Zabbix 2.2 toont de bewerkingslijst ook het mediatype (e-mail, SMS of script) dat wordt gebruikt voor meldingen, evenals de naam en achternaam (tussen haakjes na de gebruikersnaam) van een melding ontvanger.
Een actiebewerking kan zowel een melding als een externe opdracht zijn, afhankelijk van het geselecteerde type bewerking.
Status De status van de actie wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
Door op de status te klikken, kunt u deze wijzigen.
Zie de Escalations sectie voor meer details over wat er gebeurt als een actie wordt uitgeschakeld tijdens een escalatie in uitvoering.

Om een nieuwe actie te configureren, klikt u op de knop Actie maken in de rechterbovenhoek.

Voor gebruikers zonder SuperAdmin-rechten worden acties weergegeven volgens de machtigingsinstellingen. Dit betekent dat een gebruiker zonder SuperAdmin-rechten in sommige gevallen de volledige lijst met acties niet kan bekijken vanwege bepaalde machtigingsbeperkingen. Een actie wordt weergegeven aan de gebruiker zonder SuperAdmin-rechten als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De gebruiker heeft lees-schrijftoegang tot hostgroepen, hosts, sjablonen en triggers in actievoorwaarden.
  • De gebruiker heeft lees-schrijftoegang tot hostgroepen, hosts en sjablonen in actiebewerkingen, herstelbewerkingen en updatebewerkingen.
  • De gebruiker heeft leestoegang tot gebruikersgroepen en gebruikers in actiebewerkingen, herstelbewerkingen en updatebewerkingen.
Opties voor massa-bewerking

Onder de lijst vindt u enkele opties voor massa-bewerking:

  • Inschakelen - wijzig de status van de actie naar Ingeschakeld
  • Uitschakelen - wijzig de status van de actie naar Uitgeschakeld
  • Verwijderen - verwijder de acties

Om deze opties te gebruiken, markeert u de selectievakjes voor de desbetreffende acties, en klikt u vervolgens op de vereiste knop.

Filter gebruiken

U kunt de filter gebruiken om alleen de acties weer te geven waarin u geïnteresseerd bent. Voor een betere zoekprestatie worden gegevens gezocht met onopgeloste macro's.

De Filter link staat boven de lijst met acties. Als u erop klikt, wordt er een filter beschikbaar waarin u acties kunt filteren op naam en status.