You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Klok

Overzicht

In de klok-widget kunt u de lokale tijd, servertijd of de tijd van een specifieke host weergeven.

Zowel analoge als digitale klokken kunnen worden weergegeven:

Analoge klok:

Digitale klok:

Configuratie

Om te configureren, selecteert u Klok als het type:

Naast de parameters die gemeenschappelijk zijn voor alle widgets, kunt u de volgende specifieke opties instellen:

Tijdtype Selecteer lokale tijd, servertijd of tijd van een specifieke host.
Servertijd zal identiek zijn aan de wereldwijde tijdzone-instelling of voor de Zabbix-gebruiker.
Item Selecteer het item voor het weergeven van de tijd. Gebruik voor het weergeven van de hosttijd het item system.localtime[local] item. Dit item moet op de host aanwezig zijn.
Dit veld is alleen beschikbaar wanneer Hosttijd is geselecteerd.
Kloktype Selecteer het type klok:
Analoog - analoge klok
Digitaal - digitale klok
Weergeven Selecteer informatie-eenheden om weer te geven in de digitale klok (datum, tijd, tijdzone).
Dit veld is alleen beschikbaar als "Digitaal" is geselecteerd in het veld Kloktype.
Geavanceerde configuratie Schakel het selectievakje in om geavanceerde configuratie opties voor de digitale klok weer te geven.
Dit veld is alleen beschikbaar als "Digitaal" is geselecteerd in het veld Kloktype.

Geavanceerde configuratie

Geavanceerde configuratieopties worden beschikbaar als het selectievakje Geavanceerde configuratie is ingeschakeld (zie schermafbeelding) en alleen voor die elementen die zijn geselecteerd in het veld Weergeven (zie hierboven).

Bovendien biedt geavanceerde configuratie de mogelijkheid om de achtergrondkleur van de hele widget te wijzigen.

Achtergrondkleur Selecteer de achtergrondkleur uit het kleurenpalet.
D staat voor de standaardkleur (afhankelijk van het frontendthema). Om terug te keren naar de standaardwaarde, klikt u op de knop Standaard gebruiken in het kleurenpalet.
Datum
Grootte Voer de lettergrootte in voor de datum (in procenten ten opzichte van de totale widgethoogte).
Vet Schakel het selectievakje in om de datum in vet weer te geven.
Kleur Selecteer de kleur van de datum uit het kleurenpalet.
D staat voor de standaardkleur (afhankelijk van het frontendthema). Om terug te keren naar de standaardwaarde, klikt u op de knop Standaard gebruiken in het kleurenpalet.
Tijd
Grootte Voer de lettergrootte in voor de tijd (in procenten ten opzichte van de totale widgethoogte).
Vet Schakel het selectievakje in om de tijd in vet weer te geven.
Kleur Selecteer de kleur van de tijd uit het kleurenpalet.
D staat voor de standaardkleur (afhankelijk van het frontendthema). Om terug te keren naar de standaardwaarde, klikt u op de knop Standaard gebruiken in het kleurenpalet.
Seconden Schakel het selectievakje in om seconden weer te geven. Anders worden alleen uren en minuten weergegeven.
Formaat Selecteer om de tijd in 24-uurs of 12-uurs notatie weer te geven.
Tijdzone
Grootte Voer de lettergrootte in voor de tijdzone (in procenten ten opzichte van de totale widgethoogte).
Vet Schakel het selectievakje in om de tijdzone in vet weer te geven.
Kleur Selecteer de kleur van de tijdzone uit het kleurenpalet.
D staat voor de standaardkleur (afhankelijk van het frontendthema). Om terug te keren naar de standaardwaarde, klikt u op de knop Standaard gebruiken in het kleurenpalet.
Tijdzone Selecteer de tijdzone.
Formaat Selecteer om de tijdzone in korte notatie (bijv. New York) of volledige notatie (bijv. (UTC-04:00) America/New York) weer te geven.