You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

19 SLA rapport

Overzicht

Deze widget is handig voor het weergeven van SLA-rapporten. Functioneel is het vergelijkbaar met de sectie Services -> SLA-rapport.

Configuratie

Om te configureren, selecteer SLA-rapport als type:

Naast de parameters die gemeenschappelijk zijn voor alle widgets, kunt u de volgende specifieke opties instellen:

SLA Selecteer de SLA voor het rapport.
Service Selecteer de service voor het rapport.
Periodes weergeven Stel in hoeveel periodes er in de widget worden weergegeven (standaard 20, maximaal 100).
Van Selecteer de begindatum voor het rapport.
Relatieve datums worden ondersteund: now, now/d, now/w-1w, enzovoort; ondersteunde datumwijzigingen: d, w, M, y.
Tot Selecteer de einddatum voor het rapport.
Relatieve datums worden ondersteund: now, now/d, now/w-1w, enzovoort; ondersteunde datumwijzigingen: d, w, M, y.