You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

23 URL

Overview

Deze widget toont de inhoud die is opgehaald van de opgegeven URL.

Configuratie

Om te configureren, selecteert u URL als type:

Naast de parameters die algemeen zijn voor alle widgets, kunt u de volgende specifieke opties instellen:

URL Voer de URL in om weer te geven.
Relatieve paden zijn toegestaan sinds Zabbix 4.4.8.
{HOST.*} macro's worden ondersteund.
Hostselectie inschakelen Instellen om verschillende URL-inhoud weer te geven, afhankelijk van de geselecteerde host.
Dit kan werken als {HOST.*} macro's worden gebruikt in de URL.

Browsers laden mogelijk geen HTTP-pagina die is opgenomen in de widget als de Zabbix-frontend wordt geopend via HTTPS.