You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

7 Ontdekking

Overzicht

In de sectie Gegevensverzameling → Ontdekking kunnen gebruikers ontdekkingsregels configureren en onderhouden.

Er wordt een lijst weergegeven van bestaande ontdekkingsregels met hun details.

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Naam Naam van de ontdekkingsregel. Door te klikken op de naam van de ontdekkingsregel wordt het configuratieformulier voor de regel geopend.
IP-bereik Het bereik van IP-adressen dat wordt gebruikt voor netwerkscanning wordt weergegeven.
Proxy De naam van de proxy wordt weergegeven als de ontdekking wordt uitgevoerd door de proxy.
Interval De frequentie van het uitvoeren van de ontdekking wordt weergegeven.
Controles De soorten controles die worden gebruikt voor ontdekking worden weergegeven.
Status De status van de actie wordt weergegeven als Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
Door op de status te klikken, kun je deze wijzigen.

Om een nieuwe ontdekkingsregel te configureren, klik je op de knop Ontdekkingsregel maken in de rechterbovenhoek.

Opties voor massa-aanpassing

Knoppen onder de lijst bieden enkele opties voor massa-aanpassing:

  • Inschakelen - wijzig de status van de ontdekkingsregel naar Ingeschakeld
  • Uitschakelen - wijzig de status van de ontdekkingsregel naar Uitgeschakeld
  • Verwijderen - verwijder de ontdekkingsregels

Om deze opties te gebruiken, markeert u de selectievakjes voor de respectievelijke ontdekkingsregels en klikt u vervolgens op de gewenste knop.

Filter gebruiken

U kunt de filter gebruiken om alleen de ontdekkingsregels weer te geven waarin u geïnteresseerd bent. Voor betere zoekprestaties wordt data gezocht met onopgeloste macro's.

De Filter-link is beschikbaar bovenaan de lijst met ontdekkingsregels. Als u erop klikt, wordt een filter beschikbaar waarin u ontdekkingsregels kunt filteren op naam en status.