You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

3 Grafieken

Overzicht

De lijst met aangepaste grafieken voor een host is te bereiken via Gegevensverzameling → Hosts door te klikken op Grafieken voor de betreffende host.

Er wordt een lijst met bestaande grafieken weergegeven.

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Naam Naam van de aangepaste grafiek, weergegeven als een blauwe koppeling naar de grafiekdetails.
Als u klikt op de koppeling met de naam van de grafiek, wordt het configuratieformulier voor de grafiek geopend.
Als de hostgrafiek behoort tot een sjabloon, wordt de naam van het sjabloon weergegeven voor de naam van de grafiek, als een grijze koppeling. Als u klikt op de koppeling naar het sjabloon, wordt de lijst met grafieken op het sjabloonniveau geopend.
Als de grafiek is gemaakt vanuit een grafiekprototype, wordt de naam ervan voorafgegaan door de naam van de regel voor lage-niveaudekking, in het oranje. Als u klikt op de naam van de regel voor lage-niveaudekking, wordt de lijst met grafiekprototypen geopend.
Breedte De breedte van de grafiek wordt weergegeven.
Hoogte De hoogte van de grafiek wordt weergegeven.
Grafiektype Het type grafiek wordt weergegeven - Normaal, Gestapeld, Taart of Uitgevouwen.
Info Als de grafiek correct werkt, wordt er geen pictogram weergegeven in deze kolom. In geval van fouten wordt er een vierkant pictogram weergegeven met de letter "i". Beweeg de muis over het pictogram om een tooltip weer te geven met de foutomschrijving.

Om een nieuwe grafiek te configureren, klikt u op de knop Grafiek maken in de rechterbovenhoek.

Opties voor massabewerking

Onderstaande knoppen bieden enkele opties voor massabewerking:

  • Kopiëren - kopieer de grafieken naar andere hosts of sjablonen
  • Verwijderen - verwijder de grafieken

Om van deze opties gebruik te maken, vink de selectievakjes aan voor de desbetreffende grafieken, klik vervolgens op de benodigde knop.

Gebruik van filters

Je kunt grafieken filteren op hostgroep en host. Voor betere zoekprestaties wordt data gezocht met onopgeloste macros.