You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Triggers

Overzicht

De lijst met triggers voor een sjabloon kan worden geopend via Gegevensverzameling → Sjablonen door te klikken op Triggers voor de desbetreffende sjabloon.

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Ernst Ernst van de trigger wordt weergegeven door zowel de naam als de achtergrondkleur van de cel.
Sjabloon Sjabloon waartoe de trigger behoort.
Deze kolom wordt alleen weergegeven als er meerdere sjablonen zijn geselecteerd in de filter.
Naam Naam van de trigger weergegeven als een blauwe link naar triggerdetails.
Klikken op de link van de triggernaam opent het configuratieformulier van de trigger.
Als de trigger is overgenomen van een andere sjabloon, wordt de sjabloonnaam weergegeven vóór de triggernaam, als een grijze link. Klikken op de sjabloonlink opent de lijst met triggers op dat sjabloonniveau.
Operationele gegevens Definitie van operationele gegevens van de trigger, met willekeurige teksten en macro's die dynamisch worden opgelost in MonitoringProblemen.
Expressie Triggerexpressie wordt weergegeven. Het deel van de expressie dat betrekking heeft op sjabloon-item wordt weergegeven als een link die leidt naar het itemconfiguratieformulier.
Status De status van de trigger wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld. Door op de status te klikken, kunt u deze wijzigen - van Ingeschakeld naar Uitgeschakeld (en vice versa).
Tags Als een trigger tags bevat, worden de tagnaam en -waarde weergegeven in deze kolom.

Om een nieuwe trigger te configureren, klikt u op de knop Trigger maken in de rechterbovenhoek.

Massa bewerkingsmogelijkheden

De knoppen onder de lijst bieden enkele opties voor massa-bewerking:

  • Inschakelen - verander de status van de trigger naar Ingeschakeld
  • Uitschakelen - verander de status van de trigger naar Uitgeschakeld
  • Kopiëren - kopieer de triggers naar andere hosts of sjablonen
  • Massa update - werk verschillende eigenschappen bij voor een aantal triggers tegelijkertijd
  • Verwijderen - verwijder de triggers

Om deze opties te gebruiken, markeer je de selectievakjes voor de respectieve triggers en klik je vervolgens op de gewenste knop.

Gebruik van filter

U kunt de filter gebruiken om alleen de triggers weer te geven waarin u geïnteresseerd bent. Voor betere zoekprestaties wordt data gezocht met onopgeloste macro's.

Het Filter pictogram is beschikbaar in de rechterbovenhoek. Klik erop om een filter te openen waarin u de gewenste filtercriteria kunt specificeren.

Parameter Beschrijving
Sjabloongroepen Filteren op een of meer sjabloongroepen.
Het specificeren van een ouder sjabloongroep selecteert impliciet alle geneste groepen.
Sjablonen Filteren op een of meer sjablonen.
Als sjabloongroepen al hierboven zijn geselecteerd, is de sjabloonselectie beperkt tot die groepen.
Naam Filteren op de naam van de trigger.
Ernst Selecteer om te filteren op een of meerdere trigger-ernst.
Status Filteren op de status van de trigger.
Tags Filteren op tagnaam en -waarde van de trigger. Het is mogelijk om specifieke tags en tagwaarden toe te voegen en uit te sluiten. Verschillende voorwaarden kunnen worden ingesteld. De tagnaamovereenkomst is altijd hoofdlettergevoelig.
Er zijn verschillende operators beschikbaar voor elke voorwaarde:
Bestaat - inclusief de gespecificeerde tagnaam
Is gelijk aan - inclusief de gespecificeerde tagnaam en waarden (hoofdlettergevoelig)
Bevat - inclusief de gespecificeerde tagnaam waar de tagwaarden de ingevoerde tekenreeks bevatten (substring-overeenkomst, hoofdletterongevoelig)
Bestaat niet - exclusief de gespecificeerde tagnaam
Is niet gelijk aan - exclusief de gespecificeerde tagnaam en waarden (hoofdlettergevoelig)
Bevat niet - exclusief de gespecificeerde tagnaam waar de tagwaarden de ingevoerde tekenreeks bevatten (substring-overeenkomst, hoofdletterongevoelig)
Er zijn twee berekeningstypen voor voorwaarden:
En/Of - alle voorwaarden moeten worden voldaan, voorwaarden met dezelfde tagnaam worden gegroepeerd door de Of-voorwaarde
Of - genoeg als aan één voorwaarde wordt voldaan
Macro's en macrofuncties worden ondersteund in de velden tagnaam en tagwaarde.
Geërfd Filter triggers die zijn geërfd (of niet geërfd) van gekoppelde sjablonen.
Met afhankelijkheden Filter triggers met (of zonder) afhankelijkheden.