You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

1 Overzicht

Overzicht

De sectie Inventaris → Overzicht biedt manieren om een overzicht te krijgen van hostinventaris gegevens.

Om een overzicht te tonen, kiest u hostgroepen (of geen) en het inventarisveld op basis waarvan u gegevens wilt weergeven. Het aantal hosts dat overeenkomt met elke vermelding van het gekozen veld wordt weergegeven.

De volledigheid van een overzicht hangt af van hoeveel inventarisinformatie bij de hosts wordt bijgehouden.

Getallen in de kolom Aantal hosts zijn links; ze leiden naar deze hosts die gefilterd worden weergegeven in de tabel Hostinventarissen.