You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Web scenarios

Overzicht

Informatie over webscenario's voor hosts is toegankelijk via Monitoring → Hosts door op Web te klikken voor de betreffende host.

Door op de hostnaam te klikken, wordt het hostmenu weergegeven. Gegevens van uitgeschakelde hosts zijn ook toegankelijk. De naam van een uitgeschakelde host wordt in het rood vermeld.

Het maximale aantal scenario's dat per pagina wordt weergegeven, is afhankelijk van de gebruikersprofielinstelling Rijen per pagina instelling.

Standaard worden alleen waarden weergegeven die vallen binnen de laatste 24 uur. Deze limiet is ingesteld om de laadtijden bij het initiële laden van grote pagina's met de nieuwste gegevens te verbeteren. U kunt deze periode verlengen door de waarde van de parameter Maximale geschiedenisweergaveperiode te wijzigen in het menu Beheer → Algemeen → GUI.

De scenarionaam is een link naar meer gedetailleerde statistieken daarover:

Filter gebruiken

De pagina toont een lijst van alle webscenario's van de geselecteerde host. Om webscenario's voor een andere host of hostgroep te bekijken zonder terug te keren naar de pagina Monitoring → Hosts, selecteert u die host of groep in de filter. U kunt ook scenario's filteren op basis van tags.

Knoppen

De knoppen voor de weergavemodus, die voor alle secties gelijk zijn, worden beschreven op de pagina Monitoring.