You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

13 Wachtwoord opnieuw instellen

Overzicht

Deze sectie beschrijft de stappen voor het opnieuw instellen van wachtwoorden van gebruikers in Zabbix.

Stappen

Neem contact op met uw Zabbix-beheerder als u uw Zabbix-wachtwoord bent vergeten en niet kunt inloggen.

Een Super administrator-gebruiker kan wachtwoorden wijzigen voor alle gebruikers in het gebruikersconfiguratieformulier.

Als een Super administrator zijn wachtwoord is vergeten en niet kan inloggen, moet de volgende SQL-query worden uitgevoerd om het standaardwachtwoord op de Super admin-gebruiker toe te passen (vervang 'Admin' door de juiste gebruikersnaam van de Super admin):

UPDATE users SET passwd = '$2a$10$ZXIvHAEP2ZM.dLXTm6uPHOMVlARXX7cqjbhM6Fn0cANzkCQBWpMrS' WHERE username = 'Admin';

Na het uitvoeren van deze query wordt het gebruikerswachtwoord ingesteld op zabbix. Zorg ervoor dat u het standaardwachtwoord bij de eerste keer inloggen wijzigt.