You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Web monitoring items

Overzicht

Bij het aanmaken van web scenario's worden automatisch nieuwe items toegevoegd voor monitoring.

Alle items erven tags over van het web scenario.

Scenarios-items

Zodra een scenario is aangemaakt, voegt Zabbix automatisch de volgende items toe voor monitoring.

Item Beschrijving
Download snelheid voor scenario <Scenario> Dit item verzamelt informatie over de downloadsnelheid (bytes per seconde) van het hele scenario, d.w.z. het gemiddelde voor alle stappen.
Item sleutel: web.test.in[Scenario,,bps]
Type: Numeriek(float)
Mislukte stap van scenario <Scenario> Dit item geeft het nummer weer van de stap die is mislukt in het scenario. Als alle stappen succesvol worden uitgevoerd, wordt 0 geretourneerd.
Item sleutel: web.test.fail[Scenario]
Type: Numeriek(ongesigneerd)
Laatste foutbericht van scenario <Scenario> Dit item retourneert de tekst van het laatste foutbericht van het scenario. Er wordt alleen een nieuwe waarde opgeslagen als het scenario een mislukte stap heeft. Als alle stappen in orde zijn, wordt er geen nieuwe waarde verzameld.
Item sleutel: web.test.error[Scenario]
Type: Karakter

De daadwerkelijke naam van het scenario wordt gebruikt in plaats van "Scenario".

Als de naam van het scenario gebruikersmacro's bevat, worden deze macro's onopgelost gelaten in de namen van webmonitoring-items.

Als de naam van het scenario begint met een dubbele aanhalingsteken of een komma of een vierkante haak bevat, wordt deze correct geciteerd in item-sleutels. In andere gevallen wordt geen extra citering uitgevoerd.

Webmonitoring-items worden toegevoegd met een geschiedenis van 30 dagen en een bewaarperiode van 90 dagen voor trends.

Deze items kunnen worden gebruikt om triggers te maken en meldingsvoorwaarden te definiëren.

Voorbeeld 1

Om een trigger "Webscenario mislukt" te maken, kunt u een triggerevaluatie definiëren:

last(/host/web.test.fail[Scenario])<>0

Zorg ervoor dat u 'Scenario' vervangt door de werkelijke naam van uw scenario.

Voorbeeld 2

Om een "Webscenario mislukt" trigger te maken met een nuttige probleembeschrijving in de triggernaam, kunt u een trigger definiëren met de naam:

Webscenario "Scenario" mislukt: {ITEM.VALUE}

en triggerevaluatie:

length(last(/host/web.test.error[Scenario]))>0 and last(/host/web.test.fail[Scenario])>0

Zorg ervoor dat u 'Scenario' vervangt door de werkelijke naam van uw scenario.

Voorbeeld 3

Om een trigger "Webapplicatie is traag" te maken, kunt u een triggerevaluatie definiëren:

last(/host/web.test.in[Scenario,,bps])<10000

Zorg ervoor dat u 'Scenario' vervangt door de werkelijke naam van uw scenario.

Items voor scenariostappen

Zodra een stap is aangemaakt, voegt Zabbix automatisch de volgende items toe voor monitoring.

Item Beschrijving
Download snelheid voor stap <Stap> van scenario <Scenario> Dit item verzamelt informatie over de downloadsnelheid (bytes per seconde) van de stap.
Item sleutel: web.test.in[Scenario,Stap,bps]
Type: Numeriek(float)
Reactietijd voor stap <Stap> van scenario <Scenario> Dit item verzamelt informatie over de reactietijd van de stap in seconden. De reactietijd wordt geteld vanaf het begin van het verzoek tot alle informatie is overgedragen.
Item sleutel: web.test.time[Scenario,Stap,resp]
Type: Numeriek(float)
Reactiecode voor stap <Stap> van scenario <Scenario> Dit item verzamelt reactiecodes van de stap.
Item sleutel: web.test.rspcode[Scenario,Stap]
Type: Numeriek(ongesigneerd)

De daadwerkelijke namen van het scenario en de stap worden gebruikt in plaats van "Scenario" en "Stap" respectievelijk.

Webmonitoring-items worden toegevoegd met een geschiedenis van 30 dagen en een bewaarperiode van 90 dagen voor trends.

Als de naam van het scenario begint met een dubbele aanhalingsteken of een komma bevat of vierkante haak, dan wordt deze correct geciteerd in de item-sleutels. In andere gevallen wordt geen extra citering uitgevoerd.

Deze items kunnen worden gebruikt om triggers te maken en meldingsvoorwaarden te definiëren. Bijvoorbeeld, om een trigger "Zabbix GUI-aanmelding is te traag" te maken, kun je een triggerexpressie definiëren:

last(/zabbix/web.test.time[ZABBIX GUI,Login,resp])>3