You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Hostgroepen

In de frontend kunnen hostgroepen alleen worden geëxporteerd samen met de export van een host. Wanneer een host wordt geëxporteerd, worden automatisch alle groepen waartoe deze behoort, ook geëxporteerd.

Met de API is het mogelijk om hostgroepen onafhankelijk van hosts te exporteren.

Exporteerformaat
  host_groups:
      - uuid: 6f6799aa69e844b4b3918f779f2abf08
       name: 'Zabbix-servers'

Elementtags

Parameter Type Omschrijving
uuid string Unieke identificatie voor deze hostgroep.
name string Groepsnaam.