This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

5 Discovery

Overzicht

In de sectie Monitoring → Ontdekking worden de resultaten van netwerkontdekking getoond. Ontdekte apparaten worden gesorteerd op basis van de ontdekkingsregel.

Als een apparaat al wordt bewaakt, wordt de hostnaam vermeld in de kolom Bewaakte host, en de duur van de ontdekking van het apparaat of de tijd sinds de vorige ontdekking wordt weergegeven in de kolom Beschikbaarheid/Uitvaltijd.

Daarna volgen de kolommen die de status van individuele services voor elk ontdekt apparaat tonen (rode cellen geven services weer die zijn uitgeschakeld). De beschikbaarheid of uitvaltijd van de service is opgenomen in de cel.

Alleen services die zijn gevonden op ten minste één apparaat hebben een kolom die hun status toont.

Knoppen

De knoppen voor de weergavemodus, die voor alle secties gelijk zijn, worden beschreven op de pagina Monitoring.

Filter gebruiken

U kunt de filter gebruiken om alleen de ontdekkingsregels weer te geven waarin u geïnteresseerd bent. Voor betere zoekprestaties wordt er gezocht met onopgeloste macro's.

Wanneer er niets is geselecteerd in de filter, worden alle ingeschakelde ontdekkingsregels weergegeven. Om een specifieke ontdekkingsregel te selecteren voor weergave, begint u met het typen van de naam in de filter. Alle overeenkomende ingeschakelde ontdekkingsregels worden vermeld om te selecteren. Er kunnen meerdere ontdekkingsregels worden geselecteerd.