You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

13. Reconeixement del problema

Vista general

Els usuaris poden reconèixer els esdeveniments problemàtics a Zabbix.

Si hom rep una notificació sobre un esdeveniment problemàtic, pot anar a la interfície de Zabbix, obrir la finestra emergent d'actualització d'aquest problema mitjançant una de les maneres que s'enumeren a continuació i reconèixer el problema. En reconèixer-lo, pot introduir el seu comentari sobre això, dient que hi són treballant o qualsevol altra cosa que calgui.

D'aquesta manera, si un altre usuari del sistema detecta el mateix problema, veurà immediatament si s'ha reconegut i els comentaris fins ara.

D'aquesta manera, el flux de treball de resolució de problemes amb més d'un usuari del sistema es pot dur a terme de manera coordinada.

L'estat de reconeixement també s'empra quan es defineixen operacions d'acció. Hom pot definir, per exemple, que una notificació s'enviï a un gestor de nivell superior només si un esdeveniment no es reconeix durant algun temps.

Per reconèixer els esdeveniments i comentar-los, hom ha de tindre almenys permisos de lectura als triggers corresponents. Per canviar la gravetat del problema o tancar el problema, un usuari ha de tindre permisos de lectura i escriptura als triggers corresponents.

Hi ha diverses maneres d'accedir a la finestra emergent d'actualització del problema, que permet reconèixer un problema.

 • Podeu triar problemes a MonitoratgeProblemes i després fer clic a Actualització massiva a sota de la llista
 • Podeu fer clic a Actualitzar a la columna Actualitzar d'un problema a:
  • Taulers de control (ginys Problemes i Problemes per gravetat)
  • Monitoratge → Problemes
  • Monitoratge → Problemes → Detalls de l'esdeveniment
 • Podeu fer clic a una cel·la de problema no resolt a:
  • Taulers de control (giny Visió general del trigger)

El menú emergent conté una opció Actualitzar que us durà a la finestra d'actualització del problema.

Actualitzar problemes

La finestra emergent d'actualització del problema permet:

 • comentar-lo
 • veure comentaris i accions preses fins ara
 • Canviar-li la gravetat
 • esborrar-lo o desactivar-lo
 • Reconèixer/no reconèixer el problema
 • canviar el símptoma que causa el problema
 • tancar-lo manualment

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Paràmetre Descripció
Problema Si només es tria un problema, es veurà el nom del problema.
Si es trien diversos problemes, es veien N problemes seleccionats.
Missatge Introduïu text per comentar el problema (màxim 2048 caràcters).
Historial S'enumeren les activitats anteriors i els comentaris sobre el problema, juntament amb l'hora i els detalls de l'usuari.
Per al significat de les icones que s'empren per indicar les accions de l'usuari, consulteu el detall de l'esdeveniment.
Tingueu en compte que l'historial es mostra si només es tria un problema per a l'actualització.
Àmbit Definiu l'abast d'accions com ara canviar la gravetat, reconèixer o tancar manualment problemes:
Només el problema triat - només afectarà aquest esdeveniment
Els problemes triats i tots els altres dels triggers relacionats - en cas de problema de reconeixement/tancament, afectarà aquest esdeveniment i tots els altres problemes que no s'hagin reconegut/tancat fins ara. Si l'abast conté problemes ja reconeguts o tancats, aquests problemes no seran reconeguts/tancats repetidament. D'altra banda, el nombre d'operacions de canvi de missatge i gravetat no és pas limitat.
Canvia la gravetat Marqueu la casella de selecció i feu clic al botó de gravetat per actualitzar la gravetat del problema.
La casella de selecció per canviar la gravetat és disponible si existeixen permisos de lectura i escriptura per a almenys un dels problemes seleccionats. Només els problemes que es poden llegir i escriure s'actualitzaran en fer clic a Actualitza.
Si no hi ha permisos de lectura i escriptura per a cap dels triggers seleccionats, la casella de selecció és desactivada.
Esborrar Marqueu la casella de selecció per esborrar el problema:
Indefinidament - esborrar indefinidament
Fins - esborrar fins a un moment determinat. S'admeten els dos formats d'hora absolut i relatiu, per exemple:
now+1d - durant un dia a partir d'ara (per defecte)< br>now/w - fins al final de la setmana actual
2022-05-28 12:00:00 - fins a la data/hora absoluta
Tingueu en compte que un punt simple (p. ex., 1d , 1w) no és compatible.
La disponibilitat d'aquesta opció depèn de la configuració del rol d'usuari "Esborrar problemes".
Veieu també: Esborrat de problemes
Desesborrar Marqueu la casella de selecció per anul·lar la supressió del problema. Aquesta casella de selecció només és activa si s'esborra almenys un dels problemes triats.
La disponibilitat d'aquesta opció depèn de la configuració del rol d'usuari "Esborrar problemes".
Reconeix Marqueu la casella de selecció per reconèixer el problema.
Aquesta casella de selecció és disponible si hi ha almenys un problema no reconegut entre els triats.
No és possible afegir un altre reconeixement per a un problema ja reconegut (és però és possible afegir un altre comentari).
Desreconèixer Marqueu la casella de selecció per anul·lar el reconeixement del problema.
Aquesta casella de selecció és disponible si hi ha almenys un problema reconegut entre els triats.
Convertir en causa Marqueu la casella de selecció per convertir el(s) problema(s) del símptoma en causa(s).
Tancar Marqueu la casella de selecció per tancar manualment els problemes triats.
La casella de selecció per tancar un problema és disponible si l'opció Permetre el tancament manual és marcada a configuració del trigger per almenys un dels problemes triats. Només es tancaran els problemes que es puguin tancar en fer clic a Actualitzar.
Si cap problema es pot tancar manualment, la casella de selecció és desactivada.
Els problemes ja tancats no es tancaran repetidament.

Visualització

A partir de la informació de confirmació, és possible configurar com es mostra al tauler o als mapes el recompte de problemes. Per fer-ho, hem de fer tries a l'opció Problem display, disponible a totes dues map configuration i el Problems by severity dashboard widget. Es pot mostrar tot el recompte de problemes, problemes no reconeguts, comptar per separat de recompte de problemes totals o només els no reconeguts.

En funció de la informació d'actualització del problema (reconeixement, etc.), és possible configurar operacions d'actualització: enviar missatges o fer córrer ordres remotes.