You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

authentication.update

Descripció

object authentication.update(object authentication)

Aquest mètode permet actualitzar la configuració d'autenticació.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Propietats d'autenticació que s'actualitzaran.

Valors de retorn

(array) Retorna una matriu amb els noms dels paràmetres actualitzats.

Exemples

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "authentication.update",
      "params": {
        "http_auth_enabled": 1,
        "http_case_sensitive": 0,
        "http_login_form": 1
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        "http_auth_enabled",
        "http_case_sensitive",
        "http_login_form"
      ],
      "id": 1
    }

Font

CAuthentication::update() in ui/include/classes/api/services/CAuthentication.php.