You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

graph.create

Descripció

object graph.create(object/array graphs)

Aquest mètode permet crear nous gràfics.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Gràfics per crear.

A més de les [propietats d'objecte de gràfic estàndard] (objecte#graf), el mètode accepta els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
gitems array Elements del gràfic per crear per al gràfic.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels gràfics creats segons la propietat graphids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels gràfics donats.

Exemples

Crear un gràfic

Crear un gràfic amb dos elements.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "graph.create",
      "params": {
        "name": "MySQL bandwidth",
        "width": 900,
        "height": 200,
        "gitems": [
          {
            "itemid": "22828",
            "color": "00AA00"
          },
          {
            "itemid": "22829",
            "color": "3333FF"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "graphids": [
          "652"
        ]
      },
      "id": 1
    }

See Veieu també

Font

CGraph::create() in ui/include/classes/api/services/CGraph.php.