You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

hostgroup.create

Descripció

object hostgroup.create(object/array hostGroups)

Aquest mètode permet crear nous grups d'equips.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Grups d'equips a crear.

El mètode admet els grups d'equips amb les propietats estàndard del grup d'equips.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels grups d'equips creats segons la propietat groupids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels equips de grups donats.

Exemples

Crear un grup d'equips

Crea un grup d'equips anomenat "Servidors Linux".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostgroup.create",
      "params": {
        "name": "Servidors Linux"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "107819"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CHostGroup::create() in ui/include/classes/api/services/CHostGroup.php.