You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

hostgroup.update

Descripció

object hostgroup.update(object/array hostGroups)

Aquest mètode permet actualitzar els grups d'equips existents.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Admin i Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats del grup d'equips per actualitzar.

La propietat groupid s'ha d'establir per a cada grup d'equips. La resta de propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels grups d'equips actualitzats sota la propietat groupids.

Exemples

reanomenar un grup d'equips

Reanomena un grup d'equips cap a "Equips Linux".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostgroup.update",
      "params": {
        "groupid": "7",
        "name": "Equips Linuxhosts"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "7"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CHostGroup::update() in ui/include/classes/api/services/CHostGroup.php.