You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

housekeeping.update

Descripció

object housekeeping.update(object housekeeping)

Aquest mètode permet actualitzar la configuració del manteniment.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Propietats de neteja que s'actualitzaran.

Valors de retorn

(array) Retorna una matriu amb els noms dels paràmetres actualitzats.

Exemples

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "housekeeping.update",
      "params": {
        "hk_events_mode": "1",
        "hk_events_trigger": "200d",
        "hk_events_internal": "2d",
        "hk_events_discovery": "2d"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        "hk_events_mode",
        "hk_events_trigger",
        "hk_events_internal",
        "hk_events_discovery"
      ],
      "id": 1
    }

Font

CHousekeeping::update() in ui/include/classes/api/services/CHousekeeping.php.