You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

image.update

Descripció

object image.update(object/array images)

Aquest mètode permet actualitzar imatges.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats de la imatge per actualitzar.

La propietat imageid s'ha d'establir per a cada imatge, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

El mètode admet imatges amb les propietats estàndard de la imatge.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les imatges actualitzades sota la propietat imageids.

Exemples

Reanomenar imatge

Reanomena la imatge a "Icona de núvol".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "image.update",
      "params": {
        "imageid": "2",
        "name": "Icona de núvol"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "imageids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CImage::update() in ui/include/classes/api/services/CImage.php.