You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

module.create

Descripció

object module.create(object/array modules)

Aquest mètode permet instal·lar nous mòduls d'interfície.

::: nota clàssica Aquest mètode només està disponible per als usuaris Super admin. El permís per cridar aquest mètode es pot revocar en la configuració dels rols d'usuari. Consulteu Rols d'usuari per obtenir més informació. :::

Paràmetres

(object/array) Mòduls a crear.

El mètode admet els mòduls amb les propietats estàndard del mòdul.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels mòduls instal·lats sota la propietat roleids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels mòduls donats.

Exemples

Instal·lar un mòdul

Instal·la un mòdul amb estat "Actiu".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "module.create",
      "params": {
        "id": "example_module",
        "relative_path": "modules/example_module",
        "status": 1
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "moduleids": [
          "25"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CModule::create() a ui/include/classes/api/services/CModule.php.