You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

module.get

Descripció

integer/array module.get(object parameters)

El mètode permet recuperar mòduls segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
moduleids ID/array Retorna només mòduls amb els identificadors donats.
sortfield string/array Ordena el resultat segons les propietats donades.

Valors possibles: moduleid, relative_path.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, es descriuen als comentaris de referència.
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar un mòdul per ID

Recuperar tota la informació sobre els mòduls "1", "2" i "25".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "module.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "moduleids": [
          "1",
          "2",
          "25"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "moduleid": "1",
          "id": "actionlog",
          "relative_path": "widgets/actionlog",
          "status": "1",
          "config": []
        },
        {
          "moduleid": "2",
          "id": "clock",
          "relative_path": "widgets/clock",
          "status": "1",
          "config": []
        },
        {
          "moduleid": "25",
          "id": "example",
          "relative_path": "modules/example_module",
          "status": "1",
          "config": []
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CModule::get() a ui/include/classes/api/services/CModule.php.