You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

module.update

Descripció

object module.update(object/array modules)

Aquest mètode permet actualitzar mòduls.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats del mòdul per actualitzar.

La propietat moduleid s'ha d'establir per a cada mòdul, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats especificades.

El mètode admet mòduls amb les propietats estàndard del mòdul.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels mòduls actualitzats sota la propietat moduleids.

Exemples

Desactivar un mòdul

Desactiva el mòdul "25".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "module.update",
      "params": {
        "moduleid": "25",
        "status": 0
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "moduleids": [
          "25"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CModule::update() a ui/include/classes/api/services/CModule.php.