You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

proxy.create

Descripció

object proxy.create(object/array proxies)

Aquest mètode permet crear nous proxys.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Proxys a crear.

A més de les [propietats proxy estàndard] (object#proxy), el mètode accepta els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
hosts array Equips per ésser monitorats pel proxy.
Si un equip ja és monitorat per un proxy diferent, es reassignarà al proxy actual.

Els equips han de tindre només la propietat hostid establerta.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels proxys creats segons la propietat proxyids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels proxys donats.

Exemples

Crear un proxy actiu

Crear un proxy actiu "Active proxy" i assignar-lo a un equip per monitorar-lo.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "proxy.create",
      "params": {
        "name": "Active proxy",
        "operating_mode": "0",
        "hosts": [
          {
            "hostid": "10279"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "proxyids": [
          "10280"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear un proxy passiu

Crear un proxy passiu "Passive proxy" i assignar-lo a dos equips a monitorar.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "proxy.create",
      "params": {
        "name": "Passive proxy",
        "operating_mode": "1",
        "address": "127.0.0.1",
        "port": "10051",
        "hosts": [
          {
            "hostid": "10192"
          },
          {
            "hostid": "10139"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "proxyids": [
          "10284"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear un proxy i afegir-lo a un grup de proxys

Crear un proxy actiu "Proxy actiu" i afegir-lo al grup de proxys amb ID "1".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "proxy.create",
      "params": {
        "name": "Proxy actiu",
        "proxy_groupid": "1",
        "operating_mode": "0"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "proxyids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CProxy::create() in ui/include/classes/api/services/CProxy.php.