You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

regexp.update

Descripció

object regexp.update(object/array regularExpressions)

Aquest mètode permet actualitzar expressions globals regulars.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats d'expressió regular per actualitzar.

La propietat regexpid s'ha d'establir per a cada objecte, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, les altres romandran sense canvis.

A més de les propietats estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
expressions array Opcions d'expressions.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs de les expressions regulars actualitzades sota la propietat regexpids.

Exemples

Actualitzar l'expressió regular global per la descoberta de sistemes d'arxius.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "regexp.update",
      "params": {
       "regexpid": "1",
       "name": "File systems for discovery",
       "test_string": "",
       "expressions": [
        {
         "expression": "^(btrfs|ext2|ext3|ext4|reiser|xfs|ffs|ufs|jfs|jfs2|vxfs|hfs|apfs|refs|zfs)$",
         "expression_type": "3",
         "exp_delimiter": ",",
         "case_sensitive": "0"
        },
        {
         "expression": "^(ntfs|fat32|fat16)$",
         "expression_type": "3",
         "exp_delimiter": ",",
         "case_sensitive": "0"
        }
       ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "regexpids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CRegexp::update() in ui/include/classes/api/services/CRegexp.php.