You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

sla.update

Descripció

object sla.update(object/array slaids)

Aquest mètode permet actualitzar les entrades SLA existents.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Admin i Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Parameters

(objecte/matriu) propietats SLA que s'han d'actualitzar.

La propietat slaid s'ha de definir per a cada SLA; totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats passades, la resta romandran sense canvis.

A més de les propietats SLA estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
service_tags array etiquetes de servei SLA per substituir les etiquetes de servei SLA actuals.
schedule array programació SLA per substituir l'actual.
Especificar el paràmetre com a buit s'interpretarà com una planificació 24x7.
excluded_downtimes array temps d'indisponibilitat d'SLA exclòs per substituir els actuals.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels SLAs actualitzats sota la propietat slaids.

Exemples

Actualitzar les etiquetes de servei

Fer que es calculi a intervals mensuals l'SLA amb ID "5", per als serveis vinculats a NoSQL, sense modificar la seva programació ni excloure els temps d'aturada; establir l'SLO a 95%.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "sla.update",
      "params": [
        {
          "slaid": "5",
          "name": "NoSQL Database engines",
          "slo": "95",
          "period": 2,
          "service_tags": [
            {
              "tag": "Database",
              "operator": "0",
              "value": "Redis"
            },
            {
              "tag": "Database",
              "operator": "0",
              "value": "MongoDB"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "slaids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Canviar la planificació d'un SLA

Canvia l'SLA amb ID "5" cap a una programació 24x7.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.update",
      "params": {
        "slaid": "5",
        "schedule": []
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "slaids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Canviar el temps d'aturada exclosos per un SLA

Afegeix un temps d'aturada d'actualització de la RAM programat de 4 hores el 6 d'Abril de 2022, tot i conservant (s'ha de definir de nou) una actualització del programari existent previst per al 4 de Juliol per l'SLA amb ID "5".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.update",
      "params": {
        "slaid": "5",
        "excluded_downtimes": [
          {
            "name": "Software version upgrade rollout",
            "period_from": "1648760400",
            "period_to": "1648764900"
          },
          {
            "name": "RAM upgrade",
            "period_from": "1649192400",
            "period_to": "1649206800"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "slaids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CSla::update() a ui/include/classes/api/services/CSla.php.