You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

template.create

Descripció

object template.create(object/array templates)

Aquest mètode permet crear noves plantilles.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Plantilles a crear.

A més de les [propietats d'objecte de plantilla estàndard] (object#template), el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
groups object/array Grups de plantilles per afegir la plantilla.

Els grups de plantilles han de tindre només el conjunt de propietats groupid.

Comportament de la propietat:
- obligatori
tags object/array Etiquetes de plantilla.
templates object/array Plantilles per associar a la plantilla.

Les plantilles han de tindre només la propietat templateid establerta.
macros object/array Macros d'usuari per crear per a la plantilla.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs de les plantilles creats segons la propietat templateids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre de les plantilles donades.

Exemples

Crear una plantilla

Crea una plantilla amb etiquetes, i enllaçar-hi dues plantilles a la plantilla.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.create",
      "params": {
        "host": "Linux template",
        "groups": {
          "groupid": 1
        },
        "templates": [
          {
            "templateid": "11115"
          },
          {
            "templateid": "11116"
          }
        ],
        "tags": [
          {
            "tag": "Host name",
            "value": "{HOST.NAME}"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "11117"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CTemplate::create() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.