You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

template.massadd

Descripció

object template.massadd(object parameters)

Aquest mètode permet afegir simultàniament diversos objectes relacionats a les plantilles donades.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen els identificadors dels models a actualitzar i els objectes a afegir als models.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
templates object/array Plantilles per actualitzar.

Les plantilles han de tindre només la propietat templateid establerta.

Comportament de la propietat:
- obligatori
groups object/array Grups de plantilles on afegir les plantilles donades.

Els grups de plantilles han de tindre definida la propietat groupid.
macros object/array Macros d'usuari per crear per a plantilles determinades.
templates_link object/array Plantilles per enllaçar a les plantilles donades.

Les plantilles han de tindre la propietat templateid establerta.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les plantilles actualitzades sota la propietat templatids.

Exemples

Enllaçar un grup a plantilles

Afegir el grup de plantilles "2" a dues plantilles.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massadd",
      "params": {
        "templates": [
          {
            "templateid": "10085"
          },
          {
            "templateid": "10086"
          }
        ],
        "groups": [
          {
            "groupid": "2"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10085",
          "10086"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Enllaçar dues plantilles a una plantilla

Enllaçar les plantilles "10106" i "10104" a la plantilla "10073".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massadd",
      "params": {
        "templates": [
          {
            "templateid": "10073"
          }
        ],
        "templates_link": [
          {
            "templateid": "10106"
          },
          {
            "templateid": "10104"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10073"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CTemplate::massAdd() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.