You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

template.update

Descripció

object template.update(object/array templates)

Aquest mètode permet actualitzar plantilles.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats de la plantilla a actualitzar.

La propietat templateid s'ha d'establir per a cada plantilla, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats indicades, les altres romandran sense canvis.

A més de les propietats de l'objecte del model estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
groups object/array Grups d'equips substituint els grups d'equips actuals als quals pertanyen les plantilles.

Els grups d'equips han de tindre només la propietat groupid establerta.
tags object/array etiquetes de plantilla substituint les existents.
macros object/array Macros d'usuari substituint les macros d'usuari actuals en models determinats.
templates object/array Plantilles substituint les plantilles enllaçades actualment. Les plantilles que no es passen només estan desvinculades.

Les plantilles han de tindre només la propietat templateid establerta.
templates_clear object/array [Templates(/manual/api/reference/template/object) per desenllaçar i esborrar les plantilles donades.

Les plantilles han de tindre només la propietat templateid establerta.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les plantilles actualitzades sota la propietat templatids.

Exemples

Reanomenar una plantilla

Reanomenar la plantilla a "Plantilla OS Linux".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.update",
      "params": {
        "templateid": "10086",
        "name": "Plantilla OS Linux"
      },
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10086"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Actualitzar les etiquetes de plantilles

Reemplaça totes les etiquetes d'una plantilla per una de nova.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.update",
      "params": {
        "templateid": "10086",
        "tags": [
          {
          "tag": "Nom d'equip",
          "value": "{HOST.NAME}"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10086"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CTemplate::update() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.